Свободни работни места в област Русе към 26 септември 2022 г.

0
Свободни работни места в област Русе към 09 декември  2019 г.

Бюро по труда – Русе /общините Русе, Сливо поле, Иваново/

1 резач на хляб, средно/ основно обр.
1 помощник-сладкар / пекар/, средно обр., опит
1 опаковач на сладкарски изделия, средно/основно обр.
1 чистач/хигиенист в шевно производство, средно/основно обр.
1 общ работник, поддържане на сгради в учебно заведение, основно обр.
1 възпитател в общежитие, висше обр. по общообразователен предмет в гимназиален етап на обучение, комп. умения , проф. опит 5 год.
1 чистач/ хигиенист в учебно заведение, средно/основно обр.
1 медицинска сестра, със специалност в сферата на здравеопазването за работа в аптека/дрогерия, висше обр. /фармация или друго медицинско образование/, комп. умения
1 учител ЦДО /I-IV клас/, висше обр. по специалността / НУП/, комп. умения
1 чистач/хигиенист за строителен хипермаркет, средно/основно обр.
3 общи работници в производство на метални изделия, средно/основно обр.
4 помощник оператори, в производство на метални изделия, средно техн. обр.
2 фрезисти в производство на метални изделия, средно техн. обр., опит 2 години
2 оператори на струг с ЦПУ в производство на метални изделия, висше/средно техн. обр.
1 главен счетоводител, висше обр.по специалността, комп.умения, владеене на английски език 1 счетоводител, оперативен, висше обр. по специалността, комп.умения, владеене на английски език
1 главен счетоводител в детска градина на 4 часа, висше икономическо обр., комп. умения, работното място е за с. Ново село
2 началник смяна в производство на тръби, висше/средно техн. обр.
4 опаковачи на тръби и принадлежности към тях, средно/основно обр.
3 обслужващи работници, промишлено производство на тръби, средно/основно обр.
2 оператори, обувно производство, средно обр.
6 общи работници в производство на пелети, средно обр., предишен опит в произв. предприятие е предимство
6 маш. оператори в производство на растителни масла, средно/основно обр., предишен опит в произв. предприятие е предимство
1 супервайзор в чорапно пр-во, средно/висше обр., комп. умения
5 работници, процес в чорапно пр-во, средно/основно/начално обр.
1 хигиенист за търговски обект, средно/основно обр.
1 продавач, закуски и напитки, средно обр., мин. комп. умения
2 майстори, пр-во на хлебни изделия, основно обр., работи се само нощни смени
1 учител по физика и химия в прогимназиален етап, висше обр. по специалността
10 служители запитвания, средно/висше обр., немски език, комп. умения
2 стоковеди в пр-во, средно обр., англ.език, комп. умения
2 инженер-конструктори, висше техн. обр., комп.умения /AutoCad, Auto Desk Invertor, MS Office/, английски език писмено и говоримо
10 машинни оператори в производство на автомобилни филтри, средно /основно обр.
5 настройчици на машини в производство на автомобилни филтри, средно обр.
8 опаковачи на готова продукция в производство на автомобилни филтри, основно обр.
4 електромеханици за поддръжка на машини, средно техн. обр.
1 технически сътрудник в производство на автомобилни филтри, средно обр., комп. умения
2 специалисти закупуване на материали в производство на автомобилни филтри, висше икономическо обр., комп. умения, владеене на английски език /писмено и говоримо/
1 преподавател по народни танци, висше педагогическо обр. по специалността
1 оператор, въвеждане на данни , средно обр., комп. умения, английски език /писмено и говоримо/
1 шофьор, лекотоварен автомобил, средно обр., шоф. кат. В или С
2 машинни оператори за производство на точени кори, основно обр.
1 продавач-консултант в магазин за хранителни стоки, средно обр.
1 детегледачка в социална услуга, средно обр.
2 общи работници в строителството за „Воден цикъл“, средно /основно обр.
2 маш. оператори, подлепваща преса, средно/основно обр., мин. опит
1 монтажник на вентилационни системи, средно техн. обр.
1 продвач-консултант в магазин за хранителни стоки, средно обр.
1 помощник кухня, основно обр.
1 пицар, средно обр. /студенти/, обучение
1 продавач на пици, средно обр. /студенти/
1 майстор на закуски, средно обр., опит
1 чистач/хигиенист за учебно заведение, средно обр.
5 маш. оператори, студено пресоване на метал, средно обр., опит
1 пазач-портиер, средно/основно обр.
3 общи работници, средно/основно обр.
7 манипуланти в производство на части за автомобилната промишленост, средно/основно обр.
8 маш. оператори в пр-во на части за автомобилната промишленост, средно обр.
2 водачи, мотокар, средно/основно обр., валиден документ за управление
2 маш. оператори в пр-во на картонени изделия, средно обр.
1 камериерка в хотел, средно/основно обр.
1 автодиагностик, висше/средно обр./квал-ция по специалностите – ДВГ /автом.тр-рт/трактори и кари/автом.т-ка/ССМ/ТТТ/ ремонт и експлоатация на автотр. т-ка, комп. умения, шоф. кат.В
3 сервитьори в ресторант, средно обр.
1 готвач и 1 мияч, съдове в ресторант, средно/основно обр.
1 продавач-консултант в магазин за музикални инструменти, средно обр., англ. език, комп. умения
1 специалист здраве и безопасност при работа, висше обр. по специалността
1 преподавател по ментална аритметика в извънкласна форма на занимания, висше обр.- педагогика (ПНУП/психология/социална педагогика), комп. умения
2 заварчици, средно/основно обр., правоспособност за заваряване
2 шлосери, средно/основно обр.
2 бояджии на промишлени /метални/ изделия, средно/основно обр.
25 опаковачи на готова продукция в производство на санитарно-хигиенни изделия, средно/ основно обр.
20 общи работници в производство на санитарно-хигиенни изделия, основно/начално обр.
1 оксиженист/заварчик, средно/основно обр., правоспособност
1 продавач-консултант в денонощен магазин за хранителни стоки, средно обр.
3 шофьори, тежкотоварен автомобил-12 тона и повече за курсове само в България, средно обр., кат. СЕ
1 склададжия, средно обр.
1 шофьор на лекотоварен автомобил, средно обр., кат.В/С
4 дограмаджии на PVC и Al дограма, средно/основно обр., кат.В е предимство, за обекти в Русе и Германия
3 строителни работници, средно/основно обр., кат.В е предимство, за обекти в Русе и Германия
2 общи работници, средно/основно обр.
1 служител, обслужване на клиенти за онлайн магазин с отлично владеене на румънски език /писмено и говоримо/, комп. умения, работното място е за гр.София
3 монтажници на кутии от ПДЧ и OSB, средно/основно обр.
2 маш. оператори, почистване и окачествяване на метални детайли, средно/основно обр., произв. опит
1 касиер на каса за плащане на битови сметки, средно обр., комп. умения
1 продавач-консултант в магазин за храни и консумативи за домашни любимци, средно обр. / подходящо и за студенти/
2 продавачи, хранителни продукти, средно обр.
4 продавач-консултанти в магазин за хранителни стоки, средно /основно обр.
5 обслужващ, магазин за верига магазини за хранителни стоки, средно обр. /може и студенти/
2 хигиенисти във фирма за професионално почистване, средно/основно обр.
2 охранители за промишлено предприятие, средно обр.
2 кредитни консултанти, средно обр.
1 оператвен счетоводител, средно обр., работа на 4/8часа
2 мебелисти, средно/основно обр.
1 домашен помощник-чистач, средно обр., опитът е предимство
1 техник-механик на машини с ЦПУ, средно обр.
10 маш. оператори за автомобилна промишленост, основно обр.
1 шлосер-матричар, средно обр., 2г стаж
2 мехатроници, средно техн.обр.
1 общ работник за монтаж и демонтаж на климатична техника, средно /основно обр.
5 шофьори, тежкотоварен автомобил за курсове България-Румъния-България, средно обр., шоф. кат. С+Е, проф. опит мин. 3 години
1 работник, поддръжка на сгради, средно /основно обр.
1 гл. експерт, висше обр.- Социални, стопански, правни и техн. науки, комп. умения, 2г. стаж/IV младши ранг, мястото е за с. Иваново
1 мл. експерт, висше обр.- Екология и опазване на околната среда, комп. умения, мястото е за с. Иваново
1 продавач-консултант в магазин за дрехи, средно обр., комп. умения
1 чистач/ хигиенист – почасово, средно/основно обр., работното място е за гр. Габрово
3 соц. асистенти, 3 санитар и 1 хигиенист в соц. услуга, средно/основно/начално обр.
1 главен готвач в соц. услуга, средно обр., проф. квалификация
15 машинни оператори за разкрой, кантиране, пробиване на мебели, средно техн. обр.
10 помощник-оператори на машини за кантиране, разкрой, пробиване на мебели, средно /основно техн. обр.
5 опаковачи на мебели, средно техн. обр
2 работници поддръжка на предприятие / шлосер-монтьор/ , средно техн. обр.
2 инженери, производство с насоченост електроника за поддръжка на машини в мебелно производство, висше техн. обр., комп. умения, владеене на английски или немски езици на работно ниво, шоф. кат. В
4 складови работници в мебелно производство, средно техн. обр., правосп. за управление на мотокар
1 експедитор стоки в мебелно производство, висше/ средно обр., комп. умения, опит е предимство
5 работници на линия за производство на електрозаварени тръби, средно /основно обр.
1 чистач/ хигиенист, производствени помещения в шевна промишленост, средно /основно обр.
1 корабен агент, средно обр., комп. умения, владеене на английски език /румънски език е предимство/, шоф. кат. В
1 строителен техник, средно спец. обр., опитът е предимство
1 маш. оператор, мелене на пластмаса, средно/основно обр.
2 шлосери механична обработка на инструменти и машини, средно техн. обр., опит
2 контрольори, качество входящ и краен контрол, средно техн.обр., комп.умения / ms office, AutoCad, 3D софтуер, владеене на английски език на работно ниво, опит
2 шмиргелисти, почистване на изделия, средно техн.обр.
1 организатор производство на камини, висше /средно техн.обр., комп.умения / ms office, AutoCad, SolidWorks /, опит
1 организатор производство стоманени конструкции , висше /средно техн. обр., комп. умения / ms office, AutoCad, SolidWorks /, опит
3 заварчици полуавтоматично СО2 , средно техн. обр., правосп. за заваряване, опит
2 фрезисти, средно техн. обр., опит
1 общ работник, промишлеността в производство на цистерни от метал, средно техн. обр.
1 чистач/ хигиенист в производство на цистерни от метал,средно обр. / възможност за работа и на 4 часа /
1 шлосер в производство на цистерни от метал, средно техн. обр.
1 заварчик ВИГ, МАГ на апарати и съдове от хром , средно техн. обр.
7 обслужващи магазин, 3 касиери и 1 хигиенист в търговска верига за хранителни стоки, средно обр.
2 брокери, недвижими имоти, средно обр., шоф. кат. В е желателно
2 опаковчици на готови мебелни модули, средно /висше обр.
5 монтажници на електронни компоненти и 5 работници за тест на печатни платки, средно обр., комп. грамотност
1 инженер-технолог, висше обр. – Електроника, Компютърни системи, Телекомуникации, английски/немски ез., отлични комп. умения – MS Office, CAD-CAM, Eagle, OrCAD/Altium Designer, шоф. кат. В, опитът на подобна позиция е предимство
2 продавач-консултанти в магазин за здравословна храна, средно обр.
2 маш. оператори в производство на изделия от бетон, средно обр., комп. грамотност
5 продавач-консултанти за верига магазини за дрехи, средно обр., опит
10 апаратчици, хим. производство, средно/средно спец.обр., опит в произв. предприятие е предимство
1 старши техник КИП и А, висше обр.- автоматизация на производство, 3г. стаж
2 техници, автоматизация – висше обр. -автоматизация на производство, опит в произв. предприятие е предимство
2 склададжии в хим. производство, средно обр., свидетелство за управление на мотокар и опит в складовото стопанство са предимство
3 шлосери-тенекеджии, средно спец. обр., опит в произв. предприятие
2 мехатроници, средно техн.обр., комп. умения, опит на подобна позиция е предимство
1 инкасатор, плащания, средно иконом. обр., комп. умения
10 ел. техници и помощник ел.техници, поддръжка на сгради, средно спец./средно обр., опит, кат.В е предимство, командировки в Германия и Турция
5 шпакловчици, средно/основно обр., опит, кат.В е предимство, командировки в Германия и Турция
3 шофьори на самосвал, средно обр., кат.С
1 образователен медиатор, висше/средно обр., комп. умения
1 строителен електротехник и 1 водопроводчик, средно спец. обр., 5г. стаж
3 шофьори на самосвал , /воден цикъл/ средно обр., кат. С
1 ветеринарен лекар/ветеринарен техник, висще/средно обр. по специалността
3 касиери в магазин за играчки и домашни потреби на 4 часа, средно обр.
5 обслужващи в магазин за играчки и домашни потреби, средно обр.
2 техн.изпълнители, стоков контрол, средно/висше обр., основни комп.познания, шоф. кн.кат. В
1 продавач в павилион за цветя, средно обр.
1 рехабилитатор в болнично заведение, висше обр.по специалността
5 оператори на ПСМ, средно обр., св-во за упр-ние на ПСМ, раб.места са по стр.обекти в РУСЕ, България и Европа
5 техници на ел.системи, средно спец.обр., опит, раб.места са по стр.обекти в РУСЕ, България и Европа
5 работници, строителството, без изискване за обр., раб.места са по стр.обекти в РУСЕ, България и Европа
6 зареждачи в производство на ел. инсталационни изделия, средно обр.
2 експедитори, стоки и товари, средно обр., св-во за упр. на мотокар
2 монтажници на метални конструкции, средно/основно обр., опит, работа на високо
1 чистач /хигиенист за административна сграда, средно обр.
10 работници, сглобяване на детайли за автомобилна пром., средно обр.
2 сервитьори за новооктриващ се турски ресторант, средно обр.
5 шофьори, международни превози, прави курсове до Полша, средно обр., шоф. кн.кат.СЕ, 3г. стаж
3 акушерки, 3 мед. сестри и 3 лекари за болнично заведение, висше обр. по специалността
2 санитари за болнично заведение, средно обр.
1 санитар за болнична аптека, средно обр.
1 оператор на вендинг машини, средно обр., шоф. кат. В
2 гледачи на животни в приют, средно/основно/ начално обр.
1 шофьор на катафалка, средно /основно обр., шоф. кат. В / С
7 гладачи, ютия , средно обр.
2 кроячи в шевно производство, средно обр. опит
3 работници, спомагателни шивашки дейности, средно/основно обр. опит
13 шивачи на облекла, с опит/начинаещи, средно/основно обр.

– места по чл. 38 от ЗХУ:
1 механик на земеделски машини, средно обр., работа с мотокар, англ./румънски език, комп.умения, 1г стаж, работното място е по чл. 38, ал. 1 от ЗХУ
1 ст. специалист, висше обр., право, комп. умения, 10 г. стаж по специалността, мястото е по чл.38 /ЗХУ/, мястото е за гр. Сливо поле
1 инженер-конструктор, висше обр.- строителен/маш. инженер, английски/немски език, програми за проектиране – AutoCAD, SAP2000, Athena, Inventor, мястото е по чл.38/ЗХУ/
2 маш. оператори, производство на мебели, средно обр., 3г. стаж, мястото е по чл. 38 /ЗХУ/
2 маш. оператори, шиене на мека мебел, средно обр., 3г. стаж, мястото е по чл. 38 /ЗХУ/
1 работник- сортировач, без изискване за обр., мястото е по чл. 38 /ЗХУ/
3 технолози на облекла, висше обр. – Технология на шевното производствово, 5г. стаж, мястото е по чл. 38 /ЗХУ/
1 транжор и 4 колачи на животни, средно обр., 5г. стаж, местата са по чл. 38 /ЗХУ/
4 продавач – консултанти в магазин за хранителни стоки, средно обр., местата са по чл. 38 /ЗХУ/
2 маш. инженери, висше обр. по специалността, англ. език, с-ми за проектиране – AutoCAD, SolidWorks, 3 г. стаж, местата са по чл. 38 /ЗХУ/
1 инженер, индустриални машини и системи, висше инж. обр., комп. умения /AutoCad, SolidWorks, int.,ms office /, работното място е по чл. 38, ал. 1 от ЗХУ
1 заварчик, средно техн. обр., правоспособност за заваряване мин. II-ра група, работното място е по чл. 38, ал. 1 от ЗХУ
5 експерти, клиентски център за куриерска фирма, висше обр., отлично владеене писмено и говоримо на поне един език /английски, румънски, гръцки език/, отлични комп. умения / ERP ,MS Office/, работното място е по чл. 38, ал.1 от ЗХУ
2 административни сътрудници, клиентски център за куриерска фирма, средно обр., отлично владеене писмено и говоримо на поне един език /английски, румънски език/, отлични комп. умения / ERP ,Ms office/, работното място е по чл. 38, ал. 1 от ЗХУ
1 треньор-шивач в шевно производство, средно обр., комп. умения, 2г. стаж, работното място е по чл. 38, ал. 1 от ЗХУ
1 пазач, невъоръжена охрана, средно обр., 5г стаж, работното място е по чл. 38, ал. 1 от ЗХУ

– места по мярка – наемане на безработни лица до 29-годишна възраст /чл. 36, ал. 1 от ЗНЗ/:

2 акушерки, висше обр.по специалността, местата са по чл.36, ал.1 от ЗНЗ
5 мед. сестри, висше обр. по специалността, местата са по чл.36, ал.1 от ЗНЗ
3 рентгенови лаборанти, висше обр .по специалността, местата са по чл.36, ал.1 от ЗНЗ
2 мед. лаборанти, висше обр.по специалността, местата са по чл.36, ал.1 от ЗНЗ

– места по мярка – наемане на безработни лица от работодатели – микропредприятия /чл. 50 от ЗНЗ/:
1 мениджър проекти, висше обр., комп.умения, местата са по чл.50 от ЗНЗ

Бюро по труда – Бяла /общините Бяла, Две могили, Борово и Ценово/

1 преподавател-инструктор на водачи на МПС, висше обр. с правоспособност за обучение на водачи кат.B /за гр. Две могили/
1 старши инспектор, висше икономическо образование, 1 година опит /за гр. Борово/
1 общ работник, основно образование /за гр. Борово/
1 чистач /за гр. Бяла/
1 психолог, висше образование по специалността/за гр. Две могили/
1 рехабилитатор, висше образование по специалността/за гр. Две могили/
1 социален работник, висше образование, социални дейности /за гр. Две могили/
2 медицински сестри, висше образование по специалността /за гр. Две могили/
20 шивачи мъжко/дамско облекло, средно образование /за с. Долна Студена/
1 технолог облекло, средно образование /за с. Долна Студена/
4 гладачи, средно образование /за с. Долна Студена/
1 електромонтьор, средно електротехническо образование /за гр. Бяла/
1 електромонтьор, средно електротехническо образование /за гр. Две могили/

 

** За всички работни места трудовите договори са срочни, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква и педагогическа правоспособност.

Най-добрата агенция за подбор на персонал

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Въведете своето име тук