Свободни работни места в област Русе към 3 октомври 2022 г.    

0
Свободни работни места в област Русе към 09 декември  2019 г.

Бюро по труда – Русе /общините Русе, Сливо поле, Иваново/ 

  

 • 1 учител по теоретично обучение , висше обр. /инж.селскостопанска техника/, комп. умения, кат. В 
 • 2 асистенти , висше обр. /Растениевъдство, Общо земеделие/, английски език , руски език, комп. умения 
 • 3 болногледачи за социална услуга, основно обр. 
 • 3 складови работници в склад за хранителни и пакетирани стоки, средно обр. 
 • 1 касиер в офис за плащане на битови сметки, средно обр., комп. умения 
 • 1 машинен оператор на електрозаварени мрежи, средни/основно обр. 
 • 1 складов работник в склад за метални профили и електрозаварени мрежи, средно/основно обр. 
 • 1 психолог за социална услуга на 4 часа, висше обр. по специалността 
 • 1 шофьор-оператор на лекотоварен автомобил, средно обр., кат.В/С, 5г. опит 
 • 10 работници, изграждане и поддръжка на ел.инсталации, средно/основно обр., опит, работните места за строителни обекти в Германия 
 • 1 склададжия в склад за широкоформатни принтери за печат на текстил и консумативи, средно обр., базови комп. умения 
 • 1 счетоводител, оперативен, висше/средно икономическо обр., базови комп. умения, проф. опит по специалността 3-5 години 
 • 1 общ работник за подредба на дървени палети в склад, основно обр. 
 • 1 барман, средно/основно обр. , проф. опит 2 години 
 • 1 сервитьор, средно/основно обр., проф.опит 5 години 
 • 1 камериерка, средно/основно обр. 
 • 4 огняри в социална услуга, средно обр., правосп. за огняр за работа със СПО /работа с котли с високо налягане/, кат.В, 1 год. опит 
 • 2 санитари в социална услуга, средно/основно обр., 1 год. опит 
 • 3 медицински сестри за социални дейности, висше обр. по специалността, 1 год. опит 
 • 1 общ работник за изграждане на вътрешни водопроводни инсталации, средно техн. обр. 
 • 1 общ работник на 4 часа в магазин за хранителни стоки, без изискване за обр. 
 • 3 опаковачи и 3 общи работници в чорапно пр-во, основно обр. 
 • 2 чистач, производствени помещения, средно/основно обр. 
 • 3 настройчици на шприц машини и сродни на тях, средно техн. обр. 
 • 1 автотенекеджия, основно обр. 
 • 1 автобояджия, основно обр. 
 • 1 резач на хляб, средно/основно  обр. 
 • 1 помощник-сладкар  пекар/, средно обр., опит 
 • 1 опаковач на сладкарски изделия, средно/основно обр. 
 • 1 чистач/хигиенист в шевно производство, средно/основно обр. 
 • 1 общ работник, поддържане на сгради в учебно заведение, основно обр. 
 • 1 медицинска сестра, със специалност в сферата на здравеопазването за работа в аптека/дрогерия, висше обр. /фармация или друго медицинско образование/, комп. умения 
 • 1 чистач/хигиенист за строителен хипермаркет, средно/основно обр. 
 • 3 общи работници в производство на метални изделия, средно/основно обр. 
 • 4 помощник оператори, в производство на метални изделия, средно техн. обр. 
 • 2 фрезисти в производство на метални изделия, средно техн. обр., опит 2 години 
 • 2 оператори на струг с ЦПУ в производство на метални изделия, висше/средно техн. обр. 
 • 1 главен счетоводител, висше обр.по специалността, комп.умения, владеене на английски език 1 счетоводител, оперативен, висше обр. по специалността, комп.умения, владеене на английски език 
 • 2 началник смяна  в производство на тръби, висше/средно техн. обр. 
 • 4 опаковачи на тръби и принадлежности към тях, средно/основно обр. 
 • 3 обслужващи работници, промишлено производство на тръби, средно/основно обр. 
 • 2 оператори, обувно производство, средно обр. 
 • 6 общи работници в производство на пелети, средно обр., предишен опит в произв. предприятие е предимство 
 • 6 маш. оператори в производство на растителни масла, средно/основно обр., предишен опит в произв. предприятие е предимство 
 • 1 супервайзор в чорапно пр-во, средно/висше обр., комп. умения 
 • 5 работници, процес в чорапно пр-во, средно/основно/начално обр. 
 • 1 хигиенист за търговски обект, средно/основно обр. 
 • 1 продавач, закуски и напитки, средно обр., мин. комп. умения 
 • 2 майстори, пр-во на хлебни изделия, основно обр., работи се само нощни смени 
 • 10 служители запитвания, средно/висше обр., немски език, комп. умения 
 • 2 стоковеди в пр-во, средно обр., англ.език, комп. умения 
 • 2 инженер-конструктори, висше техн. обр., комп.умения /AutoCad, Auto Desk Invertor, MS Office/, английски език писмено и говоримо 
 • 10 машинни оператори в производство на автомобилни филтри, средно /основно обр. 
 • 5 настройчици на машини в производство на автомобилни филтри, средно обр. 
 • 8 опаковачи на готова продукция в производство на автомобилни филтри, основно обр. 
 • 4 електромеханици за поддръжка на машини, средно техн. обр. 
 • 1 технически сътрудник в производство на автомобилни филтри, средно обр., комп. умения 
 • 2 специалисти закупуване на материали в производство на автомобилни филтри, висше икономическо обр., комп. умения, владеене на английски език /писмено и говоримо/  
 • 1 преподавател по народни танци, висше педагогическо обр. по специалността 
 • 1 оператор, въвеждане на данни , средно обр., комп. умения, английски език /писмено и говоримо/ 
 • 1 шофьор, лекотоварен автомобил, средно обр., шоф. кат. В или С 
 • 2 машинни оператори за производство на точени кори, основно обр. 
 • 1 продавач-консултант в магазин за хранителни стоки, средно обр. 
 • 2 маш. оператори, подлепваща преса, средно/основно обр., мин. опит 
 • 1 монтажник на вентилационни системи, средно техн. обр. 
 • 1 продвач-консултант в магазин за хранителни стоки, средно обр. 
 • 1 помощник кухня, основно обр. 
 • 1 пицар, средно обр. /студенти/, обучение 
 • 1 продавач на пици, средно обр. /студенти/ 
 • 1 майстор на закуски,  средно обр., опит 
 • 1 чистач/хигиенист за учебно заведение, средно обр. 
 • 5 маш. оператори, студено пресоване на метал, средно обр., опит 
 • 3 общи работници, средно/основно обр. 
 • 7 манипуланти в производство на части за автомобилната промишленост, средно/основно обр. 
 • 8 маш. оператори в пр-во на части за автомобилната промишленост, средно обр. 
 • 2 водачи, мотокар, средно/основно обр., валиден документ за управление 
 • 2 маш. оператори в пр-во на картонени изделия, средно обр. 
 • 1 камериерка в хотел, средно/основно обр. 
 • 1 автодиагностик, висше/средно обр./квал-ция по специалностите – ДВГ /автом.тр-рт/трактори и кари/автом.т-ка/ССМ/ТТТ/ ремонт и експлоатация на автотр. т-ка, комп. умения, шоф. кат.В 
 • 1 продавач-консултант в магазин за музикални инструменти, средно обр., англ. език, комп. умения 
 • 1 специалист здраве и безопасност при работа, висше обр. по специалността 
 • 1 преподавател по ментална аритметика в извънкласна форма на занимания,  висше обр.- педагогика (ПНУП/психология/социална педагогика), комп. умения 
 • 2 заварчици, средно/основно обр., правоспособност за заваряване 
 • 2 шлосери, средно/основно обр. 
 • 2 бояджии на промишлени /метални/ изделия, средно/основно обр. 
 • 25 опаковачи на готова продукция в производство на санитарно-хигиенни изделия, средно/ основно обр. 
 • 20 общи работници в производство на санитарно-хигиенни изделия, основно/начално обр. 
 • 3 шофьори, тежкотоварен автомобил-12 тона и повече за курсове само в България, средно обр., кат. СЕ 
 • 1 склададжия, средно обр. 
 • 1 шофьор на лекотоварен автомобил, средно обр., кат.В/С 
 • 4 дограмаджии на PVC и Al дограма, средно/основно обр., кат.В е предимство, за обекти в Русе и Германия 
 • 3 строителни работници, средно/основно обр.,  кат.В е предимство, за обекти в Русе и Германия 
 • 2 общи работници, средно/основно обр. 
 • 1 служител, обслужване на клиенти за онлайн магазин с отлично владеене на румънски език /писмено и говоримо/, комп. умения,  работното място е за гр.София 
 • 3 монтажници на кутии от ПДЧ и OSB, средно/основно обр. 
 • 2 маш. оператори, почистване и окачествяване на метални детайли, средно/основно обр., произв. опит 
 • 1 касиер на каса за плащане на битови сметки, средно обр., комп. умения  
 • 4 продавач-консултанти в магазин за хранителни стоки, средно /основно обр. 
 • 1 оператвен счетоводител, средно обр., работа на 4/8часа 
 • 2 мебелисти, средно/основно обр. 
 • 1 домашен помощник-чистач, средно обр., опитът е предимство 
 • 1 техник-механик на машини с ЦПУ, средно обр. 
 • 10 маш. оператори за автомобилна промишленост, основно обр. 
 • 2 мехатроници, средно техн.обр. 
 • 5 шофьори, тежкотоварен автомобил за курсове България-Румъния-България, средно обр., шоф. кат. С+Е, проф. опит мин. 3 години 
 • 1 работник, поддръжка на сгради, средно /основно обр. 
 • 1 гл. експерт, висше обр.- Социални, стопански, правни и техн. науки, комп. умения, 2г. стаж/IV младши ранг, мястото е за с. Иваново 
 • 1 мл. експерт, висше обр.- Екология и опазване на околната среда, комп. умения, мястото е за с. Иваново 
 • 1 продавач-консултант в магазин за дрехи, средно обр., комп. умения 
 • 3 соц. асистенти, 3 санитар и 1 хигиенист в соц. услуга, средно/основно/начално обр. 
 • 1 главен готвач в соц. услуга, средно обр., проф. квалификация 
 • 15 машинни оператори за разкрой, кантиране, пробиване на мебели, средно техн. обр. 
 • 10 помощник-оператори на машини за кантиране, разкрой, пробиване на мебели, средно /основно техн. обр. 
 • 5 опаковачи на мебели, средно техн. обр 
 • 2 работници поддръжка на предприятие / шлосер-монтьор/ , средно техн. обр. 
 • 2 инженери, производство с насоченост електроника за поддръжка на машини в мебелно производство, висше техн. обр., комп. умения, владеене на английски или немски езици на работно ниво, шоф. кат. В 
 • 4 складови работници в мебелно производство, средно техн. обр., правосп. за управление на мотокар 
 • 1 експедитор стоки в мебелно производство, висше/ средно обр., комп. умения, опит е предимство 
 • 2 брокери, недвижими имоти, средно обр., шоф. кат. В е желателно 
 • 2 опаковчици на готови мебелни модули, средно /висше обр. 
 • 2 продавач-консултанти в магазин за здравословна храна, средно обр. 
 • 2 маш. оператори в производство на изделия от бетон, средно обр., комп. грамотност 
 • 2 мехатроници, средно техн.обр., комп. умения, опит на подобна позиция е предимство 
 • 10 ел. техници и помощник ел.техници, поддръжка на сгради, средно спец./средно обр., опит, кат.В е предимство, командировки в Германия и Турция 
 • 5 шпакловчици, средно/основно обр., опит, кат.В е предимство, командировки в Германия и Турция 
 • 3 шофьори на самосвал, средно обр., кат.С 
 • 1 образователен медиатор, висше/средно обр., комп. умения 
 • 1 строителен електротехник и 1 водопроводчик, средно спец. обр., 5г. стаж 
 • 1 ветеринарен лекар/ветеринарен техник, висще/средно обр. по специалността 
 • 2 техн.изпълнители, стоков контрол, средно/висше обр., основни комп.познания, шоф. кн.кат. В 
 • 1 продавач в павилион за цветя, средно обр. 
 • 5 оператори на ПСМ, средно обр., св-во за упр-ние на ПСМ, раб.места са по стр.обекти в РУСЕ, България и Европа 
 • 5 техници на ел.системи, средно спец.обр., опит, раб.места са по стр.обекти в РУСЕ, България и Европа 
 • 5 работници, строителството, без изискване за обр., раб.места са по стр.обекти в РУСЕ, България и Европа 
 • 2 експедитори, стоки и товари, средно обр., св-во за упр. на мотокар 
 • 2 монтажници на метални конструкции, средно/основно обр., опит, работа на високо 
 • 1 чистач /хигиенист за административна сграда, средно обр. 
 • 10 работници, сглобяване на детайли за автомобилна пром., средно обр. 
 • 2 сервитьори за новооктриващ се турски ресторант, средно обр. 
 • 5 шофьори, международни превози, прави курсове до Полша, средно обр., шоф. кн.кат.СЕ, 3г. стаж 
 • 3 акушерки, 3 мед. сестри и 3 лекари за болнично заведение, висше обр. по специалността 
 • 2 санитари за болнично заведение, средно обр. 
 • 1 санитар за болнична аптека, средно обр. 
 • 1 оператор на вендинг машини, средно обр., шоф. кат. В 
 • 2 гледачи на животни в приют, средно/основно/ начално обр. 
 • 7 гладачи, ютия , средно обр. 
 • 2 кроячи в шевно производство, средно обр. опит 
 • 3 работници, спомагателни шивашки дейности, средно/основно обр. опит 
 • 13 шивачи на облекла, с опит/начинаещи, средно/основно обр. 

  

–        места по чл. 38 от ЗХУ: 

 • 1 механик на земеделски машини, средно обр., работа с мотокар, англ./румънски език, комп.умения, 1г стаж, работното място е по чл. 38, ал. 1 от ЗХУ 
 • 1 ст. специалист, висше обр., право, комп. умения, 10 г. стаж по специалността, мястото е по чл.38 /ЗХУ/, мястото е за гр. Сливо поле 
 • 1 инженер-конструктор, висше обр.- строителен/маш. инженер, английски/немски език, програми за проектиране – AutoCAD, SAP2000, Athena, Inventor, мястото е по чл.38/ЗХУ/ 
 • 2 маш. оператори, производство на мебели, средно обр., 3г. стаж, мястото е по чл. 38 /ЗХУ/ 
 • 2 маш. оператори, шиене на мека мебел, средно обр., 3г. стаж, мястото е по чл. 38 /ЗХУ/ 
 • 1 работник- сортировач, без изискване за обр., мястото е по чл. 38 /ЗХУ/ 
 • 3 технолози на облекла, висше обр. – Технология на шевното производствово, 5г. стаж, мястото е по чл. 38 /ЗХУ/ 
 • 1 транжор и 4 колачи на животни, средно обр., 5г. стаж, местата са  по чл. 38 /ЗХУ/ 
 • 4 продавач – консултанти в магазин за хранителни стоки, средно обр., местата са  по чл. 38 /ЗХУ/ 
 • 2 маш. инженери, висше обр. по специалността, англ. език, с-ми за проектиране – AutoCAD, SolidWorks, 3 г. стаж, местата са  по чл. 38 /ЗХУ/ 
 • 1 инженер, индустриални машини и системи, висше инж. обр., комп. умения /AutoCad, SolidWorks, int.,ms office /, работното място е по чл. 38, ал. 1 от ЗХУ 
 • 1 заварчик, средно техн. обр., правоспособност за заваряване мин. II-ра група, работното място е по чл. 38, ал. 1 от ЗХУ 
 • 5 експерти, клиентски център за куриерска фирма, висше обр., отлично владеене писмено и говоримо на поне един език /английски, румънски, гръцки език/, отлични комп. умения / ERP ,MS Office/, работното място е по чл. 38, ал.1 от ЗХУ 
 • 2 административни сътрудници, клиентски център за куриерска фирма, средно обр., отлично владеене писмено и говоримо на поне един език /английски, румънски език/, отлични комп. умения / ERP ,Ms office/, работното място е по чл. 38, ал. 1 от ЗХУ 
 • 1 треньор-шивач в шевно производство, средно обр., комп. умения, 2г. стаж, работното място е по чл. 38, ал. 1 от ЗХУ 
 • 1 пазач, невъоръжена охрана, средно обр., 5г стаж, работното място е по чл. 38, ал. 1 от ЗХУ 

  

  

–       места по мярка  – наемане на безработни лица до 29-годишна възраст  /чл. 36, ал. 1 от ЗНЗ/: 

  

 • 2 акушерки, висше обр.по специалността, местата са по чл.36, ал.1 от ЗНЗ 
 • 5 мед. сестри, висше обр. по специалността, местата са по чл.36, ал.1 от ЗНЗ 
 • 3 рентгенови лаборанти, висше обр .по специалността, местата са по чл.36, ал.1 от ЗНЗ 
 • 2 мед. лаборанти, висше обр.по специалността, местата са по чл.36, ал.1 от ЗНЗ 

  

–        места по мярка – наемане на безработни лица от работодатели – микропредприятия /чл. 50 от ЗНЗ/: 

 • 1 мениджър проекти, висше обр., комп.умения, местата са по чл.50 от ЗНЗ 

  

Бюро по труда – Бяла /общините Бяла, Две могили, Борово и Ценово/ 

  

 • 1 преподавател-инструктор на водачи на МПС, висше обр. с правоспособност за обучение на водачи кат.B /за гр. Две могили/ 
 • 1 старши инспектор, висше икономическо образование, 1 година опит /за гр. Борово/ 
 • 1 общ работник, основно образование /за гр. Борово/ 
 • 1 чистач /за гр. Бяла/ 
 • 1 психолог, висше образование  по специалността/за гр. Две могили/ 
 • 1 рехабилитатор, висше образование по специалността/за гр. Две могили/ 
 • 1 социален работник, висше образование, социални дейности /за гр. Две могили/ 
 • 2 медицински сестри, висше образование по специалността /за гр. Две могили/ 
 • 20 шивачи мъжко/дамско облекло, средно образование /за с. Долна Студена/ 
 • 1 технолог  облекло, средно образование /за с. Долна Студена/ 
 • 4 гладачи, средно образование /за с. Долна Студена/ 
 • 1 електромонтьор, средно електротехническо образование /за гр. Бяла/ 
 • 1 електромонтьор, средно електротехническо образование /за гр. Две могили/ 

 

** За всички работни места трудовите договори са срочни, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква и педагогическа правоспособност. 

агенция за подбор на персонал
зарядни станции за електромобили

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Въведете своето име тук