Свободни работни места в област Русе към 9 октомври 2023 г.  

0

Бюро по труда – Русе /общините Русе, Сливо поле, Иваново/

 

 • 2 помощник-монтажници на гуми и джанти / монтаж и демонтаж / , средно обр.
 • 3 оператори, кроене в пр-во на калъфи за автомобилна пром, средно/основно обр., комп.умения
 • 12 маш.оператори, шиене в пр-во на калъфи за автомобилна пром, средно обр.,  комп.умения
 • 1 охранител, автопатрул, средно обр.,  шоф.кн.кат.В
 • 1 продавач, разносна търговия, средно обр.,  шоф.кн.кат.В, опит
 • 1 чистач в училище, средно/основно обр.
 • 1 соц.работник в училище, висше/средно обр.-хуманитарна, обществена, ик., правна и др.комп.умения
 • 2 шофьори , товарен автомобил / международни превози / по релация Италия – Франция , средно обр., шоф. кат. С+Е
 • 3 бояджии, прахово боядисване , средно техн. обр., проф. опит мин. 1 година
 • 2 заварчици алуминий , висше / средно техн. обр., правосп. за заваряване, проф. опит мин. 1 год.
 • 1 матричар , висше /средно техн. обр., проф. опит мин. 1 год.
 • 3 машинни оператори , обработка на метал , средно техн. обр., проф. опит мин. 1 год.
 • 1 чистач / хигиенист в детска градина , средно обр.
 • 1 шивач / ка за шиене на тапицерии , средно обр.
 • 3 шофьори, тежкотоварен автомобил, средно обр., шоф.кн.кат.С
 • 1 ел.монтьор ел.с-ми и мрежи, средно спец.обр., опит
 • 1 специалист продажби на музикална т-ка и софтуер, висше/средно обр., китайски/японски ез., комп.умения
 • 2 общи работници в стр-вото, без изискване за обр.
 • 5 работници на линия за производство на електрозаварени тръби, средно техн. обр.
 • 2 електромонтьор в производство на тръби и профили , средно техн. обр. / IV квал. група за безопасна работа с ел . съоръжения / , мин. 3 години опит по длъжността
 • 2 контрольори качество в производство на тръби и профили, висше техн. / средно техн. обр., комп. умения , опит в производство е предимство
 • 1 чистач/хигиенист в учебно заведение, средно обр.
 • 1 социален работник, закрила на детето, висше обр. по специалността, комп. умения
 • 1 социален работник, социално подпомагане, висше обр. по специалността, комп. умения
 • 1 чистач/хигиенист в учебно заведение, средно обр.
 • 1 домакин в детска градина, средно обр., комп. умения
 • 4 работници, пр-во на хляб и хлебни изделия, средно обр.
 • 2 охранители НВО, средно обр.
 • 1 санитар в болнично заведение, средно обр.
 • 1 помощник готвач в детска градина, средно обр.
 • 3 технически сътрудници с отлично владеене на английски език, комп. умения, опит е предимство
 • 1 хигиенист на 4 часа, средно/основно обр.
 • 3 касиери и 2 обслужващи бензиностанция, средно обр.
 • 2 кроячи, текстил, средно обр ., проф. опит мин. 1 година
 • 3 гладачи, крайно гладене, средно/основно обр., проф. опит мин. 1 година
 • 1 технолог, облекло, висше/средно техн. обр., комп. умения, проф. опит мин. 1 година
 • 1 мениджър, качество в шевно производство, висше/средно обр., отлично владеене на английски или френски език, комп. умения, активен шофьор кат. В, проф. опит мин. 1 година
 • 2 контрольори, качество в плетачно производство, средно/висше обр., англ.език е предимство
 • 1 хигиенист, административна сграда, начално обр.
 • 6 продавач-консултанти, денонощен магазин за хранителни стоки, средно обр.
 • 3 заварчици за работа в Италия /Венеция/, средно техн. обр., правосп. за заваряване / осигурена квартира и транспорт/
 • 4 продавачи, разносна търговия, средно обр., кат.В
 • 5 работници, строителство/ремонт и поддържане на ПЖПС, средно/основно обр., опит
 • 2 електромонтьори в железопътен транспорт, средно техн. обр.,  проф. опит
 • 2 техници – механици, железопътен транспорт обучение и придобиване на правосп., средно техн. обр., опит
 • 3 опаковчици в мебелно производство , средно/основно обр.
 • 3 помощник машинни оператори в производство на мебели, средно/основно обр.
 • 1 разкройчик на форматен циркуляр в мебелно производство, средно техн. обр., опит 1 година
 • 1 мияч на съдове в ресторант, средно/основно обр.
 • 1 пом. готвач в ресторант, средно обр.
 • 2 работници, зареждане на рафтове, средно обр., комп. умения
 • 3 работници закуски, средно/основно обр.
 • 1 работник, млечни продукти, средно/основно обр.
 • 3 шофьори, лекотоварен автомобил, средно/основно обр., кат.В
 • 3 чистачи/хигиенисти за почистване на входове, основно обр.
 • 1 складов работник, книжарница за канцеларски материали, средно обр .
 • 2 болногледачи, основно обр.
 • 2 гледачи на кучета, без изискване за обр.
 • 1 ветеринарен лекар, висше/средно обр. – ветеринарна медицина/ветеринарен техник
 • 1 общ работник, сервиз на асансьорна техника и домофони, средно обр.
 • 5 продавачи, павилион, средно обр.
 • 2 складови работници, склад за хранителни продукти, средно обр.
 • 5 лекари, висше обр. по специалността, комп. умения
 • 5 медицински сестри, висше обр. по специалността, комп. умения
 • 2 рентгенови лаборанти, висше обр. по специалността, комп. умения
 • 2 медицински лаборанти, висше обр. по специалността , комп. умения
 • 2 координатори, връзка с клиенти в производство на автомобилни филтри, висше обр., комп. умения, отлично владеене на английски език /писмено и говоримо/
 • 24 машинни оператори в производство на автомобилни филтри, средно/основно обр.
 • 1 продавач – консултант в магазин за аксесоари /телефони, тротинетки и други/, средно обр., комп. умения, английски език говоримо
 • 1 ръководител, отдел в бизнес услугите /управител офис за бързи кредити/, висше/средно икономическо обр., комп. умения
 • 1 шофьор, лекотоварен автомобил за извозване на промишлени отпадъци, средно обр., кат. В
 • 2 брокер, недвижими имоти, висше/средно обр., комп. умения
 • 1 рентгенов лаборант, висше обр. по специалността , комп. умения
 • 1 шлосер за ремонт и поддръжка на контейнери за битови отпадъци, средно/основно обр.
 • 1 агроном в агро аптека, висше обр. по специалността, комп. умения, опит е предимство
 • 1 счетоводител, оперативен, висше обр. по специалността, комп. умения, познания по английски или италиански език е предимство
 • 1 изпълнител/общ работник, средно обр.
 • 1 старши специалист/техник , средно техн. обр.
 • 4 товарачи/подготовка на заявки на бързооборотни стоки, средно обр.
 • 1 складов работник/отчетник, средно обр., комп. умения, английски език базови знания
 • 2 шофьори лекотоварен автомобил за разнос на продукция в Русе и страната, средно обр., кат. В/С
 • 2 работници топла точка /скара/, средно/основно обр.
 • 3 продвач-консултанти в магазин за месо, средно обр.
 • 5 работници месопреработка, средно/основно обр., работното  място е в с. Голямо Враново
 • 4 работници животновъди, средно/основно обр.,  работното място е  в с. Голямо Враново
 • 1 ерготерапевт, висше обр. по специалността, базови комп. умения
 • 2 шлосери-матричари в пр-во на ел.инсталационни изделия, средно обр., опит
 • 1 настройчик, металообр.машини с ЦПУ, средно обр., опит
 • 10 комплектовачи и 4 манипуланти в пр-во на ел. инсталационни изделия, средно/основно обр.
 • 1 настройчици на шприц машини, средно/висше техн. обр.
 • 4 склададжии, автомобилна пром., средно обр., св-во за упр-ние на мотокар, опит в складова дейност е предимство
 • 5 манипуланти и 5 маш. оператори, автомобилна пром., средно обр.
 • 1 комисионер, заложна къща, средно обр.
 • 10 продавачи-консултанти, магазин за хранителни стоки, средно обр.
 • 1 продавач-консултант в магазин за дрехи, средно обр.
 • 1 складов служител, средно обр., правосп. /опит за мотокар/ел. кар/др. складова т-ка/
 • 1 готвач, 1 пом. готвач, 1 работник кухня и 1 мияч в заведение за хранене, без изискване за обр., опит
 • 3 работници, покриване на метални повърхности, основно обр.
 • 4 шлосери, средно обр., опитът е предимство
 • 4 зареждачи в пр-во на метални детайли, средно/основно обр.
 • 1 готвач, столово хранене, без изискване за обр.
 • 2 манипуланти, сглобяване на щори, средно/основно обр
 • 10 машинни оператори в производство на филтри за автомобили, средно/основно обр.
 • 5 настройчици, машини в производство на филтри за автомобили, средно /средно техн., опит
 • 4 електромеханици  в производство на филтри за автомобили, средно/средно техн., опит
 • 5 опаковачи в производство на филтри за автомобили, основно обр.
 • 3 началници смяна в производство на филтри за автомобили, средно/средно техн., опит
 • 2 стоковеди в производство на филтри за автомобили, средно обр ., комп. умения
 • 1 пом. възпитател в частна детска градина, средно обр., подх. и за студент/пенсионер
 • 4 пом. оператори на машини в мебелно пр-во, средно обр.
 • 4 маш. оператори и 4 мебелисти в мебелно пр-во, средно обр., опит
 • 4 складови работници в мебелно пр-во, средно обр., правосп. за упр-ние на мотокар е предимство
 • 2 електромеханици в мебелно пр-во, средно/висше обр. – направление /Електроника/, англ./немски език, комп. умения, кат.В, опит
 • 1 технолог, облекло, средно обр. , комп. умения, опит
 • 1 майстор, производство на тестени изделия, средно обр., опит е предимство
 • 1 работник, кухня, средно/основно обр.
 • 1 лаборант, средно хим. обр., опит е предимство
 • 2 електромеханици, срено/висше техн.обр., четвърта квал. група по ел. безопасност, комп. умения, опит
 • 5 маш. оператори в пр-во на керамични плочки, средно обр.
 • 5 общи работници в пр-во на керамични плочки, средно/основно обр., опит в произв. предприятие предимство
 • 2 водачи на мотокар, средно обр., документ за правоспособност и опит са предимство
 • 1 младши експерт, висше обр. / Технически, икономически , правни науки / , комп. умения, работното място е в с. Иваново
 • 1 младши специалист, средно обр., комп. умения, работното място е в с. Иваново
 • 1 техник, асансьорна техника, средно техн. обр. /проф . опит е предимство/, предлагат и обучение
 • 10 маш.оператори, автомобилна промишленост, средно обр.
 • 1 шлосер в сервиз на асансьори, средно обр.
 • 1 електромонтьор в сервиз на асансьори, висше/средно техн.обр.
 • 4 контрольори, качество в шевно пр-во, средно/основно обр.
 • 4 кроячи в шевно пр-во, средно/основно обр.
 • 4 гладачи в шевно пр-во, средно/основно обр.
 • 4 моделиери-конструктори на облекла, в шевно пр-во, средно/основно обр.
 • 1 електромонтьор поддръжка осигурителна техника железопътен транспорт, средно техн. обр.
 • 2 общи работници, основно обр.
 • 2 ел. техници, средно техн.обр., 5г. стаж
 • 1 сътрудник, социални дейности, висше обр. по специалността, комп. умения
 • 1 социален работник в социална услуга, средно обр. по специалността, базови комп. умения
 • 10 строителни работници, средно/основно обр.
 • 1 продавач-консултант, магазин за входни и интериорни врати, средно обр., комп. умения
 • 3 медицински сестри за социална услуга, висше обр. по специалността
 • 1 пазач НВО / огняр през отоплителния сезон, средно обр., правосп. за работа с котли с високо налягане , шоф. кат. В
 • 4 охранители, средно / основно обр., удостоверение за охранител, опит мин. 1 година
 • 5 складови работници в пр-во на строителни смеси и бои, средно обр.
 • 5 маш. оператори в пр-во на строителни смеси и бои, средно обр., комп. умения
 • 2 стругаро-фрезисти, средно техн. обр., 2г. опит
 • 2 механици на машини в пр-во на мет. изделия и тръби, средно техн.обр., 2г. опит
 • 2 оператори разкрой в пр-во на тръби, средно/средно техн.обр., опит-предимство
 • 2 настройчици на металообработващи машини, средно техн.обр., опит-предимство
 • 3 арматуристи, 3 кофражисти и 3 общи строителни работници, средно/основно обр.
 • 1 шлосер в сервиз на тежкотоварни автомобили, средно техн. обр., с/без опит
 • 6 метачи, без изискване за образование
 • 3 продавач –консултанти за здравословен бар, средно обр.
 • 1 работник студена кухня за здравословен бар, средно обр.
 • 2 мехатроници в производство на огнеупорни изделия, висше/средно техн. обр., проф. опит от 3 години
 • 3 шлосер – монтьори в производство на огнеупорни изделия, средно техн. обр., опит
 • 3 машинни оператори смесване на глина в производство на огнеупорни изделия, средно техн. обр., работа с компютърно управление на машини
 • 4 общи работници в производство на огнеупорни изделия, средно/основно обр.
 • 3 оператори хидрвалична преса в производство на огнеупорни изделия, средно/основно обр.
 • 2 електротехници в производство на огнеупорни изделия, висше/средно обр. /пневматика, хидрвалика/, проф. опит 3 години
 • 2 общи работници в строителството, без изискване за обр-ние, раб.място е по чл.38 от ЗХУ
 • 2 електротехници в производство на млечни продукти, висше/средно техн. обр., опит, работното място е в с. Брестовене, общ. Завет
 • 1 монтьор на производствени машини в производство на млечни продукти, висше/средно техн. обр., работното място е в  с. Брестовене , общ. Завет
 • 4 помощници за кухня, заведение за бързо хранене, средно обр.
 • 1 мияч съдове на 4 часа за следобедна смяна, средно/основно обр. /пенсионери/
 • 1 болногледач на деца и младежи, средно обр.
 • 2 мотокаристи в производство на принадлежности за автомобили, средно/основно обр., свидетелство за упр-ние
 • 1 експерт логистични вериги, висше обр.-маш.инженерство, англ.ез., немски ез.е предимство, комп. умения, 3г. стаж, мястото е по чл.38 от ЗХУ
 • 9 санитари в болнично заведение, средно/основно обр.
 • 4 складови работници в производство на санитарни материали, средно обр., правосп. за управление на кари
 • 10 зареждачи в производство на санитарни материали, средно/основно обр.
 • 10 пакетировачи в производство на санитарни материали, средно/основно обр.
 • 10 машинни оператори в производство на санитарни материали , средно / средно техн. обр.
 • 5 кроячи, текстил, средно/средно техн. обр.
 • 3 продавачи-консултанти в магазин за хранителни стоки, средно обр., местата са по чл.38 от ЗХУ
 • 2 транжори и 3 колачи на животни, средно обр., 5г. стаж, местата са по чл.38 от ЗХУ
 • 1 шивач, основно обр., квал-ция шивач, мястото е по чл.38 от ЗХУ
 • 1 заварчик, средно/основно обр., правоспособност, мястото е по чл.38 от ЗХУ
 • 1 механик, земеделски м-ни, висше/средно обр./Електротехника/Електроника и Автоматика/, англ.език/ румънски език, комп. умения, кат.В, 3г. стаж, мястото е по чл.38 от ЗХУ
 • 1 технолог, облекла, висше обр./Технология на шевното пр-во/, 5г. стаж, мястото е по чл.38 от ЗХУ
 • 1 инженер-конструктор, висше обр. /Строително или Машинно инженерство/, англ./немски език, комп. умения, програми за проектиране, 2г. стаж, /мястото е по чл.38 от ЗХУ/
 • 1 старши специалист, висше обр. /Право/, англ. език, комп. умения, кат.В, 10г. стаж в общинска адм-ция, място е за гр.Сливо поле, /мястото е по чл.38 от ЗХУ/
 • 2 маш. оператори, шиене в мебелно пр-во, средно обр., 3г. опит /местата са по чл.38 от ЗХУ/
 • 2 маш. оператори, пр-во на мебели, средно обр., 3г. опит /местата са по чл.38 от ЗХУ/
 • 10 шивачи на изделия от трико, средно/основно обр./фирмата предлага почасова р-та събота и неделя/
 • 2 спомагателни работници, работа на подлепваща преса, средно/основно обр.
 • 44 шивачи на облекла, с опит/начинаещи, средно/основно обр.

 

* Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.C0001 “ Нова възможност за младежка заетост”/”Младежка заетост”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” в направления:

 

– Осигуряване на заетост

 • 1 технически сътрудник, средно обр.

Бюро по труда – Бяла /общините Бяла, Две могили, Борово и Ценово/

 

 

 • 2 образователен медиатор,средно образование/за гр.Бяла/
 • 1 огняр, средно образование и правоспособност, опит над 2 години /за гр.Борово/
 • 1 огняр, средно образование и правоспособност / за гр.Две могили/

 

** За всички работни места трудовите договори са срочни, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква и педагогическа правоспособност.

агенция за подбор на персонал
зарядни станции за електромобили

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Въведете своето име тук