Свободни работни места в област Русе

0
2691
Свободни работни места в област Русе към 02 декември  2019 г.

Бюро по труда-Русе /общините Русе, Сливо поле, Иваново и Ветово/

 

5 работници в строителството, основно образование, опит

18 общи работници в оранжерия, основно образование (за гр.Мартен)

1 инженер производствено планиране, висше техническо/икономическо образование, компютърни умения

1 готвач за столово хранене, средно професионално образование или курс, опит

5 опаковачи на чорапни изделия, средно образование

1 чистач хигиенист на търговски обект, основно образование

1 продавач консултант, средно образование /по чл. 53а от ЗНЗ – майки (осиновителки) с деца от 3- до 5-годишна възраст/

1 търговски сътрудник, средно икономическо/езиков профил образование/по чл.36 /1/ от ЗНЗ – младежи до 29 години/

1 икономист, висше икономическо образование /по чл.36 /1/ от ЗНЗ – младежи до 29 години/

5 корабни текенеджии, средно техническо образование, опит

1 шофьор кат.С, средно образование, опит

5 общи работници в строителството, основно/средно образование, 2 години, опит

3 младши експерти, висше икономическо/техническо образование /по чл. 41 от ЗНЗ – обучение и/или стажуване на младежи до 29 години/

3 младши експерти, висше икономическо/техническо образование/социални дейности /по чл. 41 от ЗНЗ – обучение и/или стажуване на младежи до 29 години/

4 агенти – директни продажби – на 4 часа, средно образование

2 складови работници, средно образование – по националната програма „Нова възможност за заетост”

1 ОТКК в шевно производство за готова продукция, средно/висше образование

3 общи работници в шевно производство, средно образование

1 работник – каменар, средно образование, опита е предимство

4 оператори на металообработващи машини, средно спец. образование, 2 год. опит

3 борвергисти, средно спец. образование, 2 год. опит

1 кранист – до 10 тона, средно образование, правоспособност, опит

2 технически сътрудници, средно образование, френски език, компютърни умения

1 общ работник в склад – чорапно производство, основно/средно образование

1 диагностик на МПС, средно професионално образование, английски език /по чл.36 /1/ от ЗНЗ – младежи до 29 години/

5 стругаро-фрезисти, средно техническо образование, опит

14 монтажници на метални конструкции, средно техническо образование, опит

1 автомонтьор в диагностичен център, средно образование, опит

1 продавач в сервиз за битова техника – на 4 часа, средно образование, английски език, компютърни умения, опит

1 машинен оператор – металорежещи машини за нишкова ерозия, средно/висше техническо образование – технология на машиностроенето/студена обработка на металите

1 експерт търговска дейност – уеб търговия, висше образование – маркетинг/мениджмънт, английски език, компютърни умения

1 охранител – невъоръжена охрана, средно/основно образование, подходящо за млад пенсионер

4 строителни бояджии, основно/средно образование, подходящи за хора с увреждания – слухови проблеми

5 пласьори на бира и безалкохолни напитки, средно образование, опит, шофьори кат.В

1 общ работник, средно образование

1 организатор по туризма в спортно дружество, средно специално/висше образование, английски език, компютърни умения, шофьор кат.В, опит

1 автомонтьор, основно/средно образование

1 медицинска сестра – стоматологичен кабинет, висше медицинско образование по специалността /по чл. 53а от ЗНЗ – майки (осиновителки) с деца от 3- до 5-годишна възраст/

1 експерт по нормиране на труда, средно образование, компютърни умения, опит

1 организатор на производство, висше техническо образование, компютърни умения, 5 години стаж

1 механик – промишлено оборудване, средно техническо образование

4 електрозаварчици, средно техническо образование, правоспособност

10 корпусници, средно техническо образование, правоспособност

10 опаковачи в чорапно производство, средно образование, 1 година опит

1 продавач консултант в магазин за хранителни стоки, средно професионално образование /по чл.55а от ЗНЗ – безработни над 50 години/

1 администратор в хотел, средно образование, английски език, компютърни умения, подходящо за студент

3 бармани сервитьори, средно образование

6 оператори на машини за производство на санитарни принадлежности, средно образование, подходящо за мъже

1 заварчик на СО2, средно образование, правоспособност

1 технически сътрудник, висше техническо/икономическо образование, английски/немски език, компютърни умения

5 готвачи, сезонна заетост, средно професионално образование, 5 години стаж, за гр.Обзор

5 сервитьори, сезонна заетост, средно образование, английски, немски, руски език, за гр.Обзор

1 монтажник на отоплителни инсталации, средно техническо образование/опит

3 работници в месопреработването, основно образование, опит

35 работници – сглобяване на на дребни и фини детайли в производство на авточасти, средно образование

1 специалист – комбиниране и прогнозна поддръжка, висше техническо образование, компютърни умения, две години опит

1 инженер – производство на авточасти, висше техническо образование, английски език, 3 години опит

15 мехатроници, средно/висше образование – електротехника/автоматика, английски език, 2 години опит

15 машинни оператори – производство на авточасти, средно техническо образование – машиностроене, опит

1 работник по поддръжка на тревни площи в спротен комплекс, без изискване за образование, сезонна заетост

3 секционни майстори – текстилно производство, средно техническо образование

2 стругаро-фрезисти, средно техническо образование, опит

1 работник на плетачна машина – в машиностроене, средно образование, 2 години опит

1 готвач и 1 помощник-готвач, основно/по-ниско образование /по чл.55г от ЗНЗ – безработни за чиракуване/

1 шивачка на облекло, средно образование /по чл.36 /1/ от ЗНЗ – младежи до 29 години/

10 оператори на дървообработващи машини, средно образование, опит

10 помощник-оператори в дървообработване, средно образование

10 работници в мебелно производство, средно образование

2 оператори на парни и водогрейни съоръжения, основно/средно образование, правоспособност

1 хигиенист в търговски обекти, средно/основно образование, опитът е предимство

1 готвач, средно образование, опит, работа в с.Божичен

1 сладкар, основно/средно образование, опит

1 работник в производство на тестени изделия, средно професионално образование – обществено хранене/

зърнопреработване, опит, владеенето на румънски език е предимство

1 работник в сладкарски цех, средно професионално образование/опит

1 помощник-готвач, средно професионално образование/завършен квалификационен курс

8 сервитьори, средно/основно образование

2 сервитьори, средно образование, английски и/или друг език, опит

2 бармани, средно образование, опит

1 главен готвач, 1 помощник готвач, основно/средно образование, опит, сезонна заетост

1 продавач консултант в магазин за хранителни стоки, средно образование

1 координатор на проекти, висше образование – английска филология, владеенето на испански език е предимство, компютърни умения

1 монтажник на дограма, средно образование, опит /по чл.36 /1/ от ЗНЗ – младежи до 29 години/

2 шивачи на изделия от кожа, срдено/основно образование, опит

5 шивачи в обувно производство, средно/основно образование, опит

2 технолози конструктори в шевно производство, средно образование

1 сътрудник продажби в шевно производство, средно образование, немски език

1 ръководител на отдел технологичен и техници в шевно производство, средно/висше техническо образование, две години опит

2 технолози в шевно производство, средно/висше образование, 3 години стаж

1 продуктов мениджър в шевно производство, висше икономическо образование, немски/английски език, компютърни умения

1 програмист – софтуерни приложения, висше ИТ образование, познания по обектно ориентирано програмиране и база данни, 1 година стаж

10 финансови консултанти, средно образование

3 шофьори – международни превози, кат.Д+Е, средно образование, английски/немски език, опит

9 шофьори – международни превози, средно/основно образование, актуални документи, 3 години опит

11 шофьори – международни превози, кат.С+Е+АДР, основно/средно образование, опит в управлението на прицеп, стаж в страните от ЕС

1 фрезист – машиностроене, средно техническо образование, опит

1 кранист на мостови кран, без изискване за образование, правоспособност

1 бояджия на метални изделия, средно образование, 2 години опит

1 конструктор, висше образование – машиностроене, немски език, компютърни умения, работа с AutoCAD и SolidWorks

1 медицинска сестра – частна зъболекарска практика, висше/полувисше образование, компютърни умения

3 медицински сестри в дом за възрастни хора с увреждания, висше/полувисше образование по специалността

1 медицинска сестра – детски кабинет, висше медицинско образование по специалността

1 медицинска сестра, висше медицинско образование по специалността (за гр. Ветово)

2 лекари невролози, висше медицинско образование по специалността

10 лекари анестезиолози, висше медицинско образование по специалността

3 лекари кардиолози, висше медицинско образование по специалността

1 лекар обща медицина – за спешно отделение, висше медицинско образование

1 лекар – образна диагностика, висше медицинско образование – рентгенология

2 оператори на машина с ЦПУ, средно специално образование, опит

2 работници – производство на изделия от стъклопласт, основно образование

1 настройчик на ексцентър преса, средно техническо образование, опит

1 оператор на металорежещи машини, средно специално образование, опитът е предимство

1 технолог, висше образование – технология на машиностроенето/химия, компютърни умения, 2 години стаж

1 спомагателен работник – производство на кожени изделия, основно/средно образование, опит

1 машинен оператор – автомат за илици и копчета, средно образование, компютърни умения

2 опаковачи в шевно производство, средно/основно образование, опит

2 технолози в шевно производство, средно специално образование

2 моделиери конструктори в шевно производство, средно специално образование, компютърни умения

1 крояч – на банциг, в шевно производство, средно специално образование

1 организатор на шевно производство, висше образование, английски/немски/френски език, 3 години опит

7 шивачки, основно образование (за гр.Ветово)

1 сортировач в шевно производство, средно образование, опит

2 секционни майстори в чорапно производство, средно техническо образование, предлага се обучение

2 оператори на права машина – шевно производство, основно/средно образование, опит

11 ръчници в шевно производство, основно/средно образование, опит

6 шивачи в производство на трикотаж, осн./средно образование, опит

4 работници на плетачна машина, средно/основно образование, може и за обучение

6 бригадири в шевно производство, средно образование, опит

7 ОТКК в шевно производство, средно образование, може и за обучение

3 кроячи, средно образование, опит

12 гладачи в шевно производство, средно/основно образование, опит, за някои от местата се предлага обучение

163 шивачи на облекла, основно/средно образование, за някои от местата се предлага и обучение

 

Бюро по труда-Бяла /общините Бяла, Две могили, Борово и Ценово/

 

1 началник на склад, средно образование, компютърна грамотност /не се изисква документ/, водач на МПС категория Ткт и мотокарист, 8-часов работен ден (за гр. Две могили)

1 счетоводител, висше икономическо образование – счетоводство и контрол, на 4 часа (за с.Новград)

2 учители в детска градина, висше образование по специалността (за с.Ценово)

 

**За всички работни места трудовите договори са срочни, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква и педагогическа правоспособност.