Търсят 24 полицаи и автоконтрольори в Русе

0
Звената „Български документи за самоличност“

Конкурс за попълване на 24 вакантни места за полицаи и автоконтрольори е обявен в областната дирекция на МВР в Русе.

Това става ясно от съобщение на сайта на ведомството. Обявени са 19 вакантни места за полицай-старши полицай и 5 за младши автоконтрольор. От кандидатите се изисква да имат задължителна първоначална професионална подготовка.

Документи за участие в конкурса се подават в 20 (двадесет) дневен срок, считано от деня, следващ публикуването на обявлението по реда на чл. 156, ал. 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи, всеки работен ден от 10.00 часа до 12.00 часа и от 13.30 часа до 15.30 часа в сектор „Координация, административно и правно обслужване и човешки ресурси“ към отдел „Административен“ при ОДМВР – Русе, адрес гр. Русе, бул. „Генерал Скобелев“ № 49.

Телефони за справки и допълнителна информация: 082/ 882444 или 082/ 882467.