Технологичното предприемачество в Русе – тема на дискусия на WEBIT

0
Технологичното предприемачество в Русе

Развитието на технологичното предприемачество в Русе беше една от темите, обсъждани на най-влиятелния в Европа форум за иновации и нови технологии – фестивалът  WEBIT.

Сред участниците в дискусията, водена от Анастас Гогов, основател на The Management Board (лидерски кръг на успешните личности от бизнеса в България), бяха представители на местни start-up компании, зам-областният управител Свилен Иванов и др.

Фокусът беше поставен върху стимулиране на децата в ранна детска възраст, въвеждайки в образователните програми повече часове за обучение във водещи направления като изкуствен интелект, генно инженерство, добавена виртуална реалност и блокчейн технологиите. Интерес предизвика идеята за създаване на Общински фонд за технологично предприемачество, който на споделен принцип между община и частни бизнес инвеститори, да осигури начален, стартов, капитал за иновативни предприемачески инициативи на местни хора.

Не бе пропусната и липсата на работещ Регионален иновационен център, което е необходимо първоначално условие за осигуряването на здрава технологична екосистема в града. По думите на зам.-областния управител, Русе да има одобрен проект и в момента

се влагат усилия по предстоящата процедура по Оперативната програма „Иновации и конкурентоспособност“ за разкриване на такъв.