Телеконсултации със специалисти предлага УМБАЛ „Медика“

0
134
телеконсултации със специалисти

Нова и изключително полезна за българския пазар услуга – телеконсултации със специалисти, предлагат лечебни заведения „Медика“. Услугата се осъществява в партньорство с Найкомс и разработената от тях платформа за видео консултиране Медкеър (Medcare). До края на годината тя ще се предлага безплатно в населените места, включени в проекта.
Иновативният метод за консултиране се осъществява посредством онлайн видеовръзка с дежурни медицински специалисти от УМБАЛ „Медика Русе“, СБАЛК „Медика Кор“, СБАЛФРМ „Медика“.  На разположение на потребителите, избрали новия метод, са и лекари от ДКЦ-2 и МЦ „Медика Експерт“- клон Нареченски бани.
Поради недостига на медицински специалисти в малките населени места и концентрацията им в по-големите градове, много хора често остават без възможност за навременно получаване на здравна информация. Новата дигитална услуга, предлагана от Лечебни заведения „Медика“ и Найкомс отговаря на голяма част от потребностите и интересите на съвременното общество за достъпност и равнопоставеност.
Улесненият достъп до медицински консулти се обезпечава посредством интернет базираната платформа Medcare. Чрез нея хората могат да извършват онлайн видео консултации с различни специалисти, не само от здравния сектор. Освен видеовръзка тя предоставя цялостна микросреда, копираща една реална физическа среща. Medcare дава възможност за записване на час и провеждане на аудио-видео сесия, онлайн чат, възможност за обмен на файлове, документ описващ историята на консултацията, който остава в архива и възможност за заплащане на проведената консултация.
Освен, че чрез платформата се обезпечава поддържането на активна комуникация с потребителите, се дава и възможност да се вземат правилните решения в точното време, а от там и да бъдат планирани подходящи последващи действия.
На потребителите може да бъде дадено насочващо мнение от здравен специалист, препоръка за конкретни изследвания или консултация с конкретен специалист, както и да получат второ мнение и други. Медиците могат по-лесно да проследят хода на лечение и да наблюдават хронично болни. Системата дава възможност за организиране на медицинско координационно звено за случаите, когато пациентът не знае към какъв специалист да се насочи. Medcare предоставя възможност на хората за по-дългосрочно проследяване на състоянието, също така спестява времеви и организационен ресурс.
Видеоконсултацията няма претенция да замести реален физически медицински преглед. Тя може да бъде полезна в проследяване на лечение, навременна обратна връзка и консултация с лекар. Проектът на Лечебни заведения „Медика“ започна през месец май в общините Две могили, Ценово и Ветово и има за цел да повиши качеството на живот на жителите на посочените населени места.
Необходимото оборудване, MPU (Мобилно презентационно устройство), гарантиращо безупречно качество на връзката със специалисти от Лечебни заведения „Медика“, е разположено в:
–           Общ. Две могили – ет. 1 в бившата поликлиника на община Две могили,
–           Общ. Ветово – сградата на Община Ветово,
–           Общ. Ценово – пенсионерски клуб „Млади сърца“.
Във всички посочени общини са обучени асистенти, подсигурени от съответните общини. На място услугата е достъпна в работните дни дни. Със самото стартиране на проекта Найкомс и Медика дават възможност на над 20 000 души от трите включени до момента общини да се консултират с медицински персонал, без да се налага да пътуват. За потребителите услугата е безплатна до 31 декември 2018 г. До 1 ноември 2018 г. има възможност за безплатно включване на още желаещи общини.