Тема номер 18 на изпита по БЕЛ

0
1565
Отпадат два от изпитите

По тема номер 18 ще пишат интерпретативно съчинение или есе днес зрелостниците, които са подали заявления за явяването на първия задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература /БЕЛ/ в 12-и клас.

Темата е за 41-ия въпрос от теста на матурата по БЕЛ. Изпитният вариант беше генериран от 11 718 750 възможни комбинации.

Матурата по български език и литература започва в 9.00 часа и продължава четири астрономически часа. За учениците със специални образователни потребности има два допълнителни часа. Ученикът не може да излезе от изпитната зала, преди да е предал работата си по съответния модул. По български език и литература първият модул е един час и се състои от 30 въпроса със затворен отговор, които носят 30 точки. Вторият модул също е един час и включва 10 въпроса със свободен отговор и работа с текст, които носят 40 точки. Третият модул е интерпретативно съчинение или есе, което е за останалите 30 точки до общия сбор от 100 точки.

Тази година от изпитните въпроси отпаднаха лириката на Никола Вапцаров, романа „Железният светилник“ на Димитър Талев, както и романа „Тютюн“ на Димитър Димов.