Три пъти по-малко декларации подадени в Русе

0
278
24 данъчни декларации

Три пъти по-малко данъчни декларации са подадени в Русе от началото на годината досега, съобщиха от Териториалния офис на НАП в града.

Причината, според експертите на ведомството е, че данъкоплатците изчакват новата възможност да проверят чрез своя Персонален идентификационен код / ПИК / през сайта на НАП какви изплатени на тях възнаграждения за миналата година са обявени от работодателите и тогава да подадат своята декларация.

Тази нова справка по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ трябва да се подаде в НАП от всички работодатели до 28 февруари и в офиса на НАП в Русе вече са получени 1060 бр. справки. С информацията от нея, след 1 март Агенцията ще предостави на клиентите си попълнени електронни декларации, които те трябва да проверят, да допълнят с данни за други доходи, ако имат такива, да потвърдят  верността на декларираното със своя ПИК и пак с него да го изпратят по електронен път до НАП. За да ползват и 5 % данъчно облекчение трябва да внесат дължимия налог до 31 март, но при условие, че нямат неплатени публични взимания.

Докато изчакват тези нови облекчения при подаването на декларациите, русенци активно си вземат  ПИК в офиса на агенцията и през отминалия месец нови 814 данъкоплатци са го получили безплатно и безсрочно.  Досега за региона са издадени близо 40 000 бр. ПИК, но е важно техните притежатели да актуализират сами своите пароли за него. Това се налага заради повишените мерки за сигурност след хакерската атака и става лесно, като се следват указанията в сайта на НАП още в началото при използване на кода. Потвърждение за това е, че 66 % от получените досега в офиса на НАП в Русе  ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ са изпратени по електронен път с ПИК и КЕП.

Електронното подаване на декларации отдавна е задължително за юридическите лица и по чл. 92 от ЗКПО вече са получени 587 от тях – почти колкото през същия период на 2019 г.

От тази година, обаче, само по електронен път трябва да подават декларациите си самоосигуряващите се лица и земеделските стопани.

Подробна информация за подаването на данъчни декларации може да се намери в сайта на НАП www.nap.bg или на тел. 0700 18 700.