Три замърсявания на въздуха през декември отчете РИОСВ в Русе

0
2.5 пъти по-високи стойности на фини прахови частици

Три превишения на нормата за фини прахови частици (ФПЧ) е регистрирала Регионалната инспекция по околната среда и водите в Русе.

Според експертите на инспекцията те се дължат на използването на твърди горива за отопление в битовия сектор, съчетано с неблагоприятните климатични условия в края на месеца – високо атмосферно налягане, безветрие и наличие на мъгла. Нивата на останалите атмосферни замърсители се запазват трайно ниски.

Спазени са законовите изисквания за  средногодишната норма за ФПЧ10 за гр. Русе, отчитат от РИОСВ. През последните години средногодишната концентрация е под заложената норма от 40 μg/m3.  Изчислената за АИС „Възраждане”  СГК през 2022 г. е 38,4 µg/m3.

За изминалата 2022 г. са регистрирани общо 67 дни с превишения на СДН за ФПЧ10 на годишна база, като не е спазено изискването за максимален брой дни с превишения на СДН за фини прахови частици – до 35 на година. Предстои по специална методика, разработена през миналата година да се верифицират  данните, като превишенията на годишна база ще се намалят с тези, които се дължат на трансграничен пренос на пустинен прах. Така например, през 2021 г. при отчетени 28 броя дни с превишение на СДН на ФПЧ10, след корекция на дните с пренос на пустинен прах (5 дни за 2021 г. за град Русе) те са приспаднати и верифицираният брой с превишения за годината е бил 23 дни.

Най-добрата агенция за подбор на персонал

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Въведете своето име тук