Трима преподаватели с почетни звания от Русенския университет

0
почетни звания

Трима изявени дългогодишни преподаватели от Русенския университет бяха удостоени с почетни звания в навечерието на Деня на народните будители.

Проф. дмн Колю Василев Кожухаров е носител на почетното звание „Заслужил професор на Русенския университет”, доц. д-р Петър Русев и доц. д-р Цецка Рашкова вече са „Заслужили доценти на Русенския университет“. Документите за почетните звания бяха връчени на удостоените от ректора на висшето училище проф. Велизара Пенчева.

В академичното си слово проф. Кожухаров изрази удовлетворението си от прогресивното развитие на хуманитарните направления в Русенския университет. Той е сред хората, поставили основата на учебното звено с право на факултет по Кинезитерапия през 1992 година и работили за по-нататъшното развитие на специалността Кинезитерапия. Тази стъпка, направена преди 25 години е основата, върху която в последствие е изграден факултет „Обществено здраве и здравни грижи“.

Засл. доцент Петър Русев беше отличен за неговите заслуги в развитието на факултет Аграрно-индустриален и катедра „Топлотехника, хидравлика и екология“ със съществен принос в управленската дейност и обогатяването на материалната база.

Засл. доцент Цецка Рашкова сподели, че признанието, което получава е връх на морално удовлетворение и огромна отговорност. Тя е утвърден преподавател и изследовател в катедра Математика, сред първите участници в програмата TEMPUS от Русенския университет, подготвила курсове за специалността „Приложна математика“.

Работа в А.Л. Филтър
зарядни станции за електромобили