Център за работа с деца на улицата заработи в Исперих

0
49
Център за работа с деца на улицата заработи в Исперих

Център за работа с деца на улицата заработи в Исперих, съобщиха от общинската администрация. Новоразкритият Център е шестата социална услуга, която става част от Комплекса за социални услуги за деца и семейства “Лудогорие”. Той ще предоставя комплекс от услуги, свързани с превенция на попадането на децата на улицата и отпадането им от училище, социална рехабилитация и интеграция на подрастващите. Потребители на услугата ще са 20 деца и младежи на възраст от 6 до 18 години, с които ще работят двама педагози, социален работник, арттерапевт, психолог и логопед. Специалистите ще работят индивидуално с потребителите и техните семейства, ще им помагат да се справят с трудностите и проблемите. Те ще подпомагат също достъпа до здравни и дентални услуги, ще съдействат на семействата за осигуряване на лекарства, медицински изследвания и специализирани прегледи на децата, отбелязват от общината.