Циганите по света празнуват

0

На тази дата през 1971 година в Лондон се провежда Първият световен конгрес на ромите, на който са приети знамето и химнът на ромите – песента „Джелем, джелем”. През 1992 г. по предложение на Международната организация „Романо юнион“ денят 8 април е обявен от ООН и Европейския съюз за Международен ден на ромите.

Знамето на организацията е червено колело с 16 спици върху полета в синьо и зелено. Полетата символизират небето и тревата, както и волния чергарски живот на ромите в миналото.

Колелото с 16 спици в древна Индия се е наричало „чакра”. То присъства в ромското знаме, за да напомня за индийския произход на ромите и дългия път, който са извървели от Индия до Европа.