Учредяват Организация за управление на Дунавски туристически район

0
137
Дунавски туристически район

Първата среща на Учредителния комитет на Организацията за управление на Дунавски туристически район се проведе днес в Русе.

Учредители на организацията са 14 общини, 5 областни администрации, 3 туристически сдружения, регистрирани в Националния туристически регистър, 1 професионална гимназия по туризъм, както и Русенският университет „Ангел Кънчев“.

Основната специализация на Дунавския туристически район ще бъде културен и круизен туризъм, като усилия ще се полагат и в сферата на приключенския и екотуризма, а също и за развитието на градски, развлекателен, винен, кулинарен, религиозен и поклоннически туризъм, стана ясно по време на срещата.

Участниците приеха проект на устав на организацията и подписаха заявление-декларация до министъра на туризма за учредяване на Организацията за управление на Дунавски туристически район. За лице, което да представлява Учредителния комитет в процедурата за учредяване на сдружението, беше избран кметът на Русе Пламен Стоилов.

В България съществуват общо девет туристически района: Родопи, Рила – Пирин, Тракия, Долината на розите, Стара планина, София, Варна и Бургас и Дунав. Съгласно Концепцията за туристическо райониране на България район Дунав се приема за най-голям, като включва 21% от територията на страната, 16% от населението, 3% от легловата база и 2% от приходите от нощувки.