Уволниха здравния работник от СУ „Васил Левски“ за нарушение на Етичния кодекс

0

Здравният работник от СУ „Васил Левски“ в Русе е освободен от работа, съобщиха от общинската администрация.

Причината е, че в качеството си на медицинско лице той не е спазил Насоките за работа в учебните заведения в условията на COVID-19 и е допуснал нарушение на Етичния кодекс за работа с деца.

От Община Русе поясняват, че до крайната мярка се е стигнало след постъпил сигнал в община Русе. Според него,здравният работник върнал ученик от училище обратно вкъщи, тъй като бил без предпазна маска. От общината обясняват, че на детето е трябвало да му бъде осигурено предпазното средство. Незабавно били предприети действия за изясняване на възникналата ситуация, като са изискани писмени обяснения от медицинския специалист,  посочен в сигнала.

След запознаване с информацията по случая било установено, че медицинското лице не е спазило Насоките за работа в учебните заведения в условията на COVID-19 и е допуснало нарушение на Етичния кодекс за работа с деца. По тази причина със своя заповед от вчера, 5 октомври, кметът Пенчо Милков е прекратил трудовите правоотношения на служителя.

Проведена е извънредна работна среща с медицинските специалисти от здравните кабинети на детски градини и училища, на която е обсъдено стриктно спазване на задълженията в условията на пандемия и на етичните норми в работата с деца.

Обърнато е внимание, че грижата за децата и опазване на тяхното здраве е приоритет в работата на Община Русе.