В 11 от 15-те дни на 2020 г. сме дишали замърсен въздух

0
178

В 11 от първите 15 дни на 2020 г. русенци са дишали замърсен въздух, показват данните на Регионалната инспекция по околната среда и водите в Русе.

Данните са от Автоматичната измервателна станция на ИАОС „Възраждане“, разположена в централната част на града. Последните превишенията на средноденонощната норма на фини прахови честици 10 микрона са регистрирани в 9 последователни дни след 7 януари. При норма от 50 микрограма на кубичен метър са регистрирани стойности от 52 до 145 микрограма на кубичен метър.

От РИОСВ са категорични, че източникът на замърсяване на атмосферния въздух по този показател не е промишлен, а е отоплението в битовия сектор.  Неблагоприятните метеорологични условия през периода – безветрие и  наличие на мъгли не подпомагат бързото  разсейване на този замърсител.