В помощ на водачите: Как да се включат към виртуалната опашка за преминаване през „Дунав мост“?

0

Всички шофьори на тежкотоварни камиони, престояващи на територията на община Русе, следва да получат номер от виртуалната опашка за преминаване на ГКПП „Дунав мост“.

Услугата е възможна въз основа на споразумение, което Общината сключи с „Тир Паркинг Русе“ ООД, като престоят на съоръжението на бул. „България“ № 292 няма задължителен характер.

Целта е да бъде спазена забраната за спиране и престой на камионите по булевардите „България“ и „Тутракан“ в града, създаващи затруднения, както за самите шофьори, лишени от нормални условия за почивка, така и за ежедневно пътуващите по трасето Русе-Мартен-Сандрово и съответните индустриални зони в района.

Номер за т. нар. „виртуална опашка“ може да бъде взет срещу предоставяне на талон (малък или голям) за регистрация на МПС от следните места:

  1. административната сграда на „Тир Паркинг Русе“ ООД на бул. „България“ № 292 – без да е необходимо влизането в паркинга със съответното превозно средство;
  2. на място непосредствено преди подхода към ГКПП „Дунав мост“ от служители на дружеството;
  3. от официалния представител на съответния паркинг, на който камионът престоява.

За тежкотоварните автомобили, които осъществяват престой на паркинга на бул. България № 292, уведомяването за възможността за преминаване към ГКПП се осъществява съгласно автоматичната информационна система, която е въведена на съоръжението. Всички останали лица, които осъществяват престой на други места, следва да предоставят телефон за връзка, на който да бъдат уведомени, когато настъпи редът им за преминаване.

При определянето на поредността на преминаване се следва принципа „първи по време – първи по право“, като изключение се допуска единствено за стоки със специален режим на преминаване. Редът се определя, независимо от мястото на изчакване и/или националността на превозвача, като Община Русе изрично е въвела забрана за даване на необосновано предимство при преминаване.

Община Русе призовава шофьорите да бъдат внимателни и да спазват установените правила и ред, включително забраната за спиране и престой на посочените булеварди.

 

Informații privind includerea camioanelor de mare tonaj în coada virtuală de trecere a punctului de control „Podul Dunării”

Printr-un Ordin al Primarului Municipiului Ruse a fost instituită o organizare privind așteptarea autoturismelor grele de marfă la traversarea acestora către Podul Dunării – Ruse, după cum urmează:

Toți șoferii de camioane de mare tonaj care se află pe teritoriul municipiului Ruse urmează să primească un număr de la coada virtuală pentru trecerea prin PCTF „Podul Dunării”.

Serviciul este posibil în baza unui acord pe care Primăria Ruse l-a încheiat cu Tir Parking Ruse SRL dar staționarea în parcarea de pe b-dul Bulgaria Nr. 292 nu este una obligatorie.

Obiectivul este respectarea interdicției de oprire și staționare a camioanelor pe bulevardele „Bulgaria” și „Tutrakan” în oraș, care crează dificultăți atât pentru șoferi, ce sunt privați de condiții normale de odihnă, cât și pentru cei care călătoresc zilnic pe ruta Ruse-Marten- Sandrovo și zonele industriale din zonă.

Un număr pentru așa-numita „coadă virtuală” poate fi obținut prin prezentarea talonului (mic sau mare) de înmatriculare a autovehiculului din următoarele locuri:

  1. clădirea administrativă a „Tir Parking Ruse” SRL de pe b-dul „Bulgaria” Nr. 292 – fără a fi necesară intrarea în parcare cu autovehiculul respectiv;
  2. la fața locului, chiar înainte de apropierea de PCTF „Podul Dunării”, de la angajații societății.
  3. de la reprezentantul oficial al parcării respective, unde este parcat camionul.

Pentru vehiculele grele de marfă care sunt staționate în parcarea de pe bulevardul „Bulgaria” Nr. 292,  informarea cu privire la posibilitatea de a trecere spre PCTF se realizează conform sistemului informatic automat care a fost introdus acolo. Toate celelalte persoane care au realizat o staționare în alte locuri urmează să furnizeze un număr de telefon de contact, pentru a fi anunțate când le vine rândul să treacă.

Municipiul Ruse face apel la șoferi să fie atenți și să respecte regulile și ordinea stabilite, inclusiv interzicerea de a opri și de a rămâne pe bulevardele indicate.

 

Бъди свободен

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Въведете своето име тук