Възможностите за дуално обучение

Възможностите за дуално обучение обсъждаха работодатели и администрация

Автор:
9 ян. , 2018  

Възможностите за дуално обучение в сектора на леката промишленост бяха тема на работно съвещание между работодатели и представители на държавната и местната власт в Русе.

Целта на срещата, в която взеха участие зам. областният управител на Русе Валентин Колев, зам.-кметът по хуманитарни дейности на Община Русе Иван Григоров, началникът на РУО Росица Георгиева и др., беше да се обсъди готовността на различните институции за осъществяване на сътрудничество в процеса на подготовката и реализирането на кадри, които да отговарят на потребностите на пазара на труда.

По време на срещата бяха представени конкретни искания от страна на бизнеса, както и готовността за предстоящия държавен план-прием за учебната 2018-2019 г. в ПГО „Недка Иван Лазарова“. Конкретна идея, която беше разгледана, е разкриването на нова паралелка с професия „Модист“, специалност „Бутикови облекла“, както и разширеното изучаване на чужд език по време на обучението.

От своя страна бизнесът е готов да осъществи поредица от срещи в училищата от областта, където да се срещне с родители и деца и да промотират ползите от професионалното обучение в леката промишленост. Също така те се ангажират с подпомагане на децата с различни социални стимули, които биха направили обучението още по-привлекателно.

Заявена беше и готовността за провеждане на дуално обучение по специалност, свързана с моделирането и конструирането на облекло.

Сред предложенията по темата беше и разкриването на нови паралелки в професионалните гимназии, в направление „Конструиране, моделиране и технологии на облеклото“, както и за дизайнери и модисти, с цел по-ефективно и специализирано обучение на учениците и бъдещата им реализация.

Предвижда се провеждането на подобни срещи с представители на бизнеса от други браншове в региона във връзка с техните потребности от специалисти.


Изпращайте снимки и информация ТУК или на вайбър, тел. 0885009402 по всяко време на денонощието!


Comments are closed.