ТД „Приста“ ще изгражда „Вертикални пътеки“ край Пепелина

0
34
„Вертикални пътеки“

Проектът „Вертикални пътеки“ на Туристическо дружество „Приста“ – Русе беше оценен най-високо в грантовата програма  „VIVACOM регионален грант“.

Проектът предвижда изграждане на туристически маршрути с природни височинни атракции в село Пепелина, общ. Две могили. Маршрутите ще обхващат скали, пещери, скални църкви, панорамни места. Той бе един от 13-те проекта, отличени по социалната програма, осъществявана в партньорство с Български център за нестопанско право.

В третото издание на VIVACOM Регионален грант кандидатстваха 329 проекта на граждански организации от 27 области в страната, като 59 от тях са посветени на общности в села. Над 200 от проектите са на юридически лица с нестопанска цел в обществена полза, 80 – на читалища, а 26 – от училищни настоятелства и настоятелства на детски градини. Най-много бяха предложенията от областите София град, Пловдив, Варна, Бургас, Враца, Хасково и Стара Загора.