Връчиха два акта за установени нарушения на „Оргахим Резинс“

0

Експерти на РИОСВ – Русе съставиха и връчиха два акта за нарушения на Закона за опазване на околната среда на „Оргахим Резинс“ АД, съобщиха от екоинспекцията.

Нарушенията са констатирани при извънредната проверка, в извънработно време, по заповед на директора на екоинспекцията на 21 май.

Едното нарушение е за неспазено условие в Комплексното разрешително на дружеството, за доказано с анализ на резултатите от водните проби отклонение от нормата по показател химична потребност от кислород, заложена в актуализирания договор с ВиК оператора.

Актът за второто нарушение е свързан с неспазване на дадено още през 2022 г. предписание, с постоянен срок, за недопускане на разливи и наличие на органично замърсяване в Локалната пречиствателна станция (ЛПСОВ) на дружеството. При проверката, в събирателната камера на станцията е установено наличие на химически продукти със силна органична миризма, във вид на плаваща консистенция с ръждиво-кафяв цвят, които не могат да бъдат пречистени при съществуващата технология, а именно – утаяване, без внасяне на допълнителни химикали в нея. Целта на предписанието е да се предотврати постъпването им в градска канализационна мрежа. Отвеждането на тези отпадъчни води с химикали в канализацията на Русе, води до отделяне на специфична химична миризма, за която постъпват сигнали.

Предстои да се определи размерът на наказанието. РИОСВ – Русе ще продължи да осъществява стриктен контрол на дружеството.

агенция за подбор на персонал
Работа в А.Л. Филтър
зарядни станции за електромобили

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Въведете своето име тук