Забраняват лова на пернати и риболова в места, обитавани от диви мигриращи птици

0
33
Започва ловния сезон за прелетен дивеч

Забранява се лова на пернат дивеч на територията на цялата страна, съобщиха от Българската агенция по безопасност на храните.

Причината са констатираните огнища от болестта Инфлуенца (грип) по птиците на територията на Европейския съюз и във връзка с констатирани огнища на Инфлуенца по птиците в животновъдни обекти за отглеждане на птици само за лични нужди в области Видин, Враца и Пловдив.

Забранява се също така достъпа на външни лица и любителския риболов във водоемите и местата, обитавани от диви мигриращи птици.

При промени в здравословното състояние на птиците селските стопани следва да уведомят незабавно обслужващия обекта ветеринарен лекар, кмета на населеното място и официалния ветеринарен лекар, отговорен за общината.