Закрити училища

Закрити училища стават жилища за бедни

Автор:
12 ян. , 2018  

Изоставените сгради на Техникума по зърносъхранение и зърнопреработване и бившето училище „Св. св. Кирил и Методий“ в кв. Средна кула да се ползват за жилищни нужди.

Това предложение ще бъде гледано на предстоящото заседание на Общинския съвет през януари. Сградата е частна държавна собственост и към настоящия момент е предоставена за управление на областния управител на Област Русе.

При съгласие на министъра на образованието и науката тяхното предназначение ще бъде променено от „обекти, комплекси за образование“ в „обекти за жилищни нужди“.

Мотивите на вносителя Община Русе са след промяната на предназначението на имотите и сградите, да ги използва за настаняване на лица с установени жилищни нужди, които нямат средствата да наемат жилище на свободно определена пазарна наемна цена.

Началникът на Регионално управление на образованието – гр. Русе Росица Георгиева е изразила своето становище, че не възразява да бъде променено предназначението на имотите. В нарочно становище от Дирекция “Култура и образование“ при Община Русе се казва, че използването на сградния фонд на двете училища за образователни нужди е нецелесъобразно.Comments are closed.