държавния план-прием за учебната 2018/2019 г.

Поредно „ветовско“ дело в Административния съд в Русе

Автор:
12 ян. , 2018  

Поредно „ветовско“ дело е образувано в Административния съд в Русе. Този път то е срещу решение № 378/30.11.2017 г. на Общински съвет – Ветово, с което са определени основните месечни заплати на кметовете на кметства Писанец, Глоджево и Смирненски. Делото е образувано по жалба на кмета на Община Ветово, който обжалва административния акт в частта, с които са определени индивидуалните месечни възнаграждения на кметовете на кметства Глоджево и Смирненски.

Жалбоподателят оспорва процесното решение като незаконосъобразно, прието в противоречие с административнопроизводствените правила и материалния закон.

В мотивите си кметът на Община Ветово сочи, че съгласно чл. 21, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА възнагражденията на кметовете се определят от Общинския съвет, но по предложение на кмета на общината. А гласуваните допълнително предложения (за кметства Глоджево и Смирненски) са внесени от председателя на Общинския съвет на самата сесия, без да са включени в предварително обявения дневен ред.

Делото ще се гледа в открито съдебно заседание на 31.01.2018 г., от 14.30 ч., в съдебна зала № 2 (ет. 1).



Comments are closed.