ВиК в Добрич

Прокуратурата протестира повишението на цената на водата

Автор:
12 ян. , 2018  

Върховна административна прокуратура протестира решението на Комисията за енергийно и водно регулиране за драстичното повишение на цената на водата в 14 области в страната, съобщиха от там.

Сред областите, в които животворната течност поскъпна е и Русе. Прокуратурата ще атакува покачването на цената по съдебен път, като е открила нарушения в дейността на КЕВР по отношение на административнопроизводствени правила и спазването на нормативните изисквания. Общо протестите срещу по-високата цена на водата от страна на прокуратурата са 16. Като причина за протеста от ВАП посочват, че в хода на проверката е установено, че от КЕВР са допуснати съществени нарушения на административнопроизводствени правила.

На следващо място, при вземане на решението е разкрито противоречие с материалноправни разпоредби. От ВАП не е подминато и процедирането на административния орган при определяне на т. нар. „социална поносимост на цената на ВиК услугите”, която /по смисъла на ЗРВКУ/ е налице в случаите, когато тяхната стойност, определена на база минимално месечно потребление на вода за питейно-битови нужди от 2,8 куб. м. на едно лице, не надхвърля 2,5 на сто от средния месечен доход на домакинство в съответния регион.

С тези и още редица аргументи Върховна административна прокуратура протестира пред Административен съд – София град с искане за отмяна на решението на КЕВР от 15.12.2017 г. за повишаване на цените на ВиК услугите.Comments are closed.