Закриват 9 специалности във Великотърновския университет

0
51
Русенска фирма запорира сметките на

Девет специалности ще бъдат закрити от новата учебна година във Великотърновския университет, реши Академичният съвет на висшето учебно заведение. В същото време се разкриват процедури за осем нови магистърски програми.

Спира приемът за специалност „Теология и социално служене” в редовна и задочна форма на обучение. В степен „магистър” се закриват специалностите „Образование в извънучилищна среда“, „Спортна педагогика“ и „Гражданско образование“ в направление „Педагогика“. В направление „Изобразително изкуство“ отпадат „Църковни изкуства“ за професионална квалификация художник-учител, „Църковни изкуства – иконопис“, „Църковни монументални изкуства“ и „Църковни изкуства – дърворезба“, редовно обучение. В направление „Религия и теология“ се закрива специалността „Религиозно образование“, редовна и задочна форма на обучение.

За сметка на отпадащите специалности се разкриват нови осем магистърски  програми. Те са „Англицистика“, „Психология на езиковата комуникация“, „Книга и реклама“, „Църковни изкуства“, „Изящни изкуства – реставрация и консервация“ за кандидати, които са бакалаври или магистри в съответното професионално направление. Магистърските програми за кандидати, които са бакалаври или магистри от други професионални направления, са „Педагогика на обучението по български език и литература“, „Книга и реклама“ и „Арттерапия“. С друго решение на Академичния съвет, за новата учебна година започва програмна акредитация на докторски програми „Логика и философия на правото и политиката“ във Философския факултет.