Закупуват ново медицинско оборудване за социалните домове в Русе  

0

Община Русе ще закупи ново медицинско оборудване за социалните домове в града. 

Това става ясно от съобщение за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява, с предмет: „Доставка на специализирано медицинско оборудване”, публикувано на сайта на общината. 

Обявени са доставка и монтаж на хидравличен лифтер за Центъра за грижа за лица с психични разстройства „Приста“, както и специализирано медицинско оборудване и медицински консумативи за нуждите на здравните кабинети към Детски ясли, Детска млечна кухня и Медицинско обслужване в образованието. 

Участник в процедурата може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява доставки, съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.  

Документацията за обществената поръчка е публикувана в профила на купувача на Община Русе, който се поддържа на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП).  

Срокът за подаване на оферти за участие е до 23:59ч. на 01.12.2022г.  

Офертите се подават чрез платформата /ЦАИС ЕОП/ съобразно правилата за нейното използване по чл. 229, ал.1, т.12 от Закона за обществени поръчки и при спазване на изискванията, постановени от възложителя.  

Най-добрата агенция за подбор на персонал

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Въведете своето име тук