Зам.-областен управител атакува разпоредба от Правилника на ОбС-Ветово в съда

0
Новият кмет на Ветово

В Административен съд – Русе е образувано дело  срещу разпоредбата на чл.34, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет във Ветово, съобщиха от там.

Въпросният член касае дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. Приет е с решение № 21 по протокол № 4/19.12.2019 г. на Общински съвет – Ветово. С посочената разпоредба е предвидено при възникване на спор за наличие на конфликт на интереси той да бъде решаван от избирана от Общинския съвет анкетна комисия. В жалбата си зам.-областният управител претендира отмяната й като незаконосъобразна, тъй като противоречи на нормативен акт от по-висок ранг (ЗПКОНПИ) и предвидения в него ред за установяване на конфликт на интереси.

Делото ще се гледа от тричленен състав в открито съдебно заседание на 04.03.2020 г., от 10.00 ч., в съдебна зала № 2.

Най-добрата агенция за подбор на персонал