За пореден път: Цветна вода в каналите на Русе

0
394
Различни предприятия

Силно оцветени води са открити днес в канализацията на Русе, съобщиха от РИОСВ. Те са установени при планова проверка на предприятие в Западна промишлена зона.

Водите са с тъмно синьо, но има следи и от други цветове. Взети са проби от отпадъчни води, като анализът ще бъде извършен от Регионална лаборатория – Русе. Резултатите ще бъдат готови до седмица.

Дружеството е с предмет на дейност производство и печат на опаковки от велпапе (картон). Фирмата е една от четирите потенциални източници на цветени води, установена при провелата се извънредна инвентаризация през изтеклата година. По предписание на  екоинспекцията дружеството е сключило договор с „ВиК“ ООД – Русе, с който са определени норми за максимално допустими концентрации на вредни вещества в отпадъчните води. Предстои последващ контрол.