„Замразиха“ възрастта и стажа за пенсиониране през 2014 г.

0
2911
Спешен ремонт на Закона за местното самоуправление трябва да извършат депутатите в навечерието на предстоящите местни избори.

Това решиха депутатите, приемайки окончателно на второ четене законопроекта за бюджета на държавното обществено осигуряване за следващата година. През 2014 г. право на пенсия за осигурителен стаж и възраст ще се придобива при навършване на 60 години и 8 месеца от жените и 63 години и 8 месеца от мъжете, и осигурителен стаж 34 години и 8 месеца за жените, и 37 години и 8 месеца за мъжете.
Ако нямат необходимия стаж или възраст, желаещите ще могат да се пенсионират при навършване на 65 години и 8 месеца за жените и мъжете и не по-малко от 15 години действителен осигурителен стаж.