„Замразиха“ възрастта и стажа за пенсиониране през 2014 г.

0
2898
промените в Закона

Това решиха депутатите, приемайки окончателно на второ четене законопроекта за бюджета на държавното обществено осигуряване за следващата година. През 2014 г. право на пенсия за осигурителен стаж и възраст ще се придобива при навършване на 60 години и 8 месеца от жените и 63 години и 8 месеца от мъжете, и осигурителен стаж 34 години и 8 месеца за жените, и 37 години и 8 месеца за мъжете.
Ако нямат необходимия стаж или възраст, желаещите ще могат да се пенсионират при навършване на 65 години и 8 месеца за жените и мъжете и не по-малко от 15 години действителен осигурителен стаж.