Започна подготовката по решаване на проблема с тока в Мартен

0

Започна подготовката по изграждането на възлова станция Изток в Русе, съобщиха от „Електроразпределение Север“. С нейното изграждане трябва да бъде решен проблемът с електроснабдяването на гр. Мартен, заради който жителите на града организираха протести.

Компактната възлова станция вече е доставена на площадката, преназначена за нейното инсталиране. Предвижда се тя да бъде завършена до края на месец ноември.

Новата възлова станция ще осигури устойчива работа на електропроводите, захранващи с електричество град Мартен, селата Сандрово и Николово и района. Ще бъдат намалени до минимум рисковете от възникване на смущения в електрозахранването. Съоръжението е оборудвано с най-съвременен клас елегазови прекъсвачи и модерна система за дистанционно управление, което ще позволи да се намали до минимум времето, необходимо за ремонтни работи и обслужване на електроразпределителната мрежа, уверяват от „Електроразпределение Север“

Общата стойност на инвестицията в обекта възлиза на 400 000 лв. От компанията уверяват, че има изградена дългосрочна визия за развитието на електроенергийната структура в района на град Мартен, залегнала в инвестиционния план на дружеството за 2019-2023 г.