Удълбочават критичните участъци на Дунав

0
Осигурено е нормално движение

В края на този месец ще започне драгиране в критичните участъци на Дунав, съобщават от Изпълнителната агенция „Проучванe и поддържане на река Дунав“.

Работата ще започне в един от критичните участъци – този в района на остров Бръшлен, където по първоначални разчети се очаква издрагираният материал да бъде около 70-80 000 м3. Точното количество ще бъде изчислено след подробно хидрографско измерване, което ще бъде извършено от специалисти от ИАППД. Успоредно с това ще бъде направено подробно измерване в района на остров Вардим, където по-късно също ще бъде извършен драгаж.

През миналата година ИАППД работи по удълбочаване на корабоплавателния път в три критични участъка  – край островите Белене и Вардим, от където бяха издрагирани 297 000 м3.

От ИАППД допълват, че до края на тази година агенцията ще разполага със собствена мултифункционална драгажна техника, с която ще изпълнява ангажимента си за поддръжка на фарватера в българския участък на реката. Част от техниката вече е доставена, а друга – е в процес на изработка. Новите драгажни съоръжения се доставят в рамките на проект, финансиран от ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 на стойност приблизително 20 млн. лева.