Започва приемът на документи по Програма „Асистирана репродукция”

0

От 1 до 30 април Община Русе ще приема документи по Програма  „Асистирана репродукция” /инвитро/. По нея могат да кандидатстват семейни двойки /със сключен граждански брак или живеещи във фактическо съжителство/, адресно регистрирани с постоянен или настоящ адрес в община Русе не по-малко от 3 години, които имат репродуктивни проблеми, отговарящи на утвърдените критерии в програмата.

За кандидатстване е нужно желаещите да подадат  декларация за запознаване с условията на програмата и декларация за съгласие за обработване на лични данни по образец, която се подава и от двамата съпрузи/партньори/. Документите могат да бъдат изтеглени от сайта на Община Русе – меню „За граждани“, раздел „Здравеопазване“, подраздел Програма „Асистирана репродукция“). Към тях се прилага и документ за доход (за предходните шест месеца) – и за двамата съпрузи/партньори и декларация за фактическо съжителство /в свободен текст/, ако двойката няма сключен граждански брак, както и следната медицинска документация:

–         експертно становище /за кандидатстващите по позиция 2 – за процедури по асистирана репродукция, които не се финансират от НЗОК/;

–         копие на заповед за одобрение от Националния фонд за асистирана репродукция /за кандидатстващите по позиция 1 – за изследвания, които са рутинно необходими при подготовка за асистирана репродукция и не се поемат от НЗОК/;

–         епикриза за оперативна интервенция /лапароскопия или лапаротомия/, доказваща обтурация или липса на маточни тръби и/или хистеросалпингография, доказващо същото;

–         две спермограми – при наличието на мъжки фактор;

–         една спермограма – при наличието на женски фактор;

–         набор от медико-диагностични изследвания /копия/.

Необходимите документи за кандидатстване – заявление и декларации /по образец/, могат да се получат в Информационния център на Община Русе /пл. „Свобода“ 6/ или на сайта на Община Русе – http://www.ruse-bg.eu/bg/pages/338/index.html .

За повече информация може да се обърнете към експертите от отдел „Здравни дейности” на Община Русе, стаи 32 и 36 /ул. „Черно море“ 2/. За справки и информация тел. 082/881 755, 082/881 794 и 0885/397 831.

 

агенция за подбор на персонал
зарядни станции за електромобили

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Въведете своето име тук