1893 деца се върнаха в детските ясли и градини в Русе

0
дали имат обучителни затруднения

1893 деца посещават детските ясли и градини в община Русе към 9 юни, показва справката на отдел „Образование, младежки дейности и спорт“ и на отдел „Училищно здравеопазване“.

От всички 4402 деца, записани в детските градини, 1527 ги посещават в момента или това са 34,69%.

Най-висок е процентът на посещаемост в ДГ „Ралица“ – 46,43%, ДГ „Слънце“, ДГ „Синчец“ в кв. Средна кула и ДГ „Приказен свят“ в с. Николово. Най-слабо посещаваната градина в момента е „Незабравка“, в която децата са 21,48% от записаните в нея.

366 от всички 660 деца, записани в яслите, ги посещават в дните след отварянето на детските заведения, като това прави 55,4%.

Най-висока е посещаемостта в детска ясла №1, където са се върнали 40 от общо 66 деца, както и във филиала на ясла №6 в кв. „Дружба“, където 27 от 39 деца отново са в стаите.

Към 9 юни няма констатирани нарушения на противоепидемичните мерки предвид разпространението на COVID-19 в детските ясли и градини.

зарядни станции за електромобили