6 малки таралежчета отпътуваха за Спасителния център в Стара Загора

0
6 малки таралежчета

6 малки таралежчета са изпратени за доотглеждане в Спасителния център за диви животни  на СНЦ „Зелени Балкани“ в  гр. Стара Загора, съобщават от Регионалната инспекция по околната среда и водите в Русе.

От екоинспекцията поясняват, че жител на кв. „Чародейка“ намерил възрастен екземпляр, който според него е бедствал. Човекът го взел и то пуснал в природата в близко село. След дни обаче станало ясно, че животното имало малки. Експерти на РИОСВ – Русе намерили невръстните таралежчета под бетоновата плоча пред  жилищния блок, след което предприели необходимите действия до изпращането им в центъра на СНЦ „Зелени Балкани“.

Срещата с таралежи в градска среда не е необичайно явление, тъй като те живеят  в близост до обитавани от хора места като селскостопански дворове, предградия, градини, паркове, гробища, поясняват от РИОСВ. От там допълват обаче, че своеволната грижа за животното невинаги е най-доброто, което може да се направи за него. Обикновено през пролетта, лятото и до ранна есен е много вероятно да бъде преместен женски таралеж, който има малки, които ще останат без майка, какъвто е случаят в Русе.

Екоинспекторите призовават гражданите да се обаждат в инспекцията или близкото горско/ловно стопанство при намерен защитен животински вид. Специалистите от Спасителния център за диви животни са изготвили нарочна инструкция, в която подробно са описани стъпките, които следва да се предприемат при намиране на бедстващ екземпляр. Тя е публикувана на интернет страницата на инспекцията на адрес: http://www.riosv-ruse.org/signali/4060-kakvo-da-napravim-kogato-naberim-bedstashto-zhivotno.html

Най-добрата агенция за подбор на персонал