Признание за политиката на РУ в областта на предприемачеството

0
74-и рожден ден празнува

Русенският университет получи ново заслужено признание за политиката си в областта на предприемачеството, съобщиха от висшето училище.

Русенският университет е единственото висше училище от Източна Европа, включено в Международен консорциум за насърчаване на предприемчивите университети. Мрежата се нарича „BeyondScale“ и ще се финансира по програма „Еразъм+“ чрез нов проект, чието начало ще бъде поставено през септември тази година.

Създаването на „BeyondScale“ е резултат от активното взаимодействие на участващите партньорски организации с Европейската комисия по направлението „HEInnovate – Иновации във висшето образование“. За участие в мрежата са одобрени 12 водещи в предприемаческото обучение и академичния обмен институции от седем европейски държави.

Целта на проектния консорциум е в периода 2019 – 2023 г. да създаде мрежа от висши училища и национални институции, които прилагат подхода „HEInnovate“. Предвидено е да се разработят добри практики, които да се представят пред национални и местни институции.

Включването на Русенския университет в тази международна мрежа не е случайно, обясняват от висшето училище. През миналата година учебното заведение беше организатор и домакин на международната конференция „HEInnovate – Институционална промяна във висшето образование“, на която бе представено осмото измерение на предприемаческата активност – Дигиталната трансформация – област, в която русенското висше училище има водещи позиции в България и Европа.

През 2014 г. Русенският университет е бил и сред петте български висши училища, препоръчани от Министерството на образованието и науката на Европейската комисия и преминали успешен мониторинг на обучението по предприемачество и иновации. Ежегодно представители на висшето училище са сред поканените от Европейската комисия да представят своя опит и добри практики на международни конференции по линия на „HEInnovate“ с гости от всички страни-членки на Европейския съюз, обясняват от Русенския университет.

Най-добрата агенция за подбор на персонал