Бърз, безопасен и икономичен транспорт предвижда Генералния план за организацията на движението в Русе

0

Предварителните варианти на схемните проектни решения на новия Генерален план за организацията на движението на територията на Община Русе беше обсъден днес.

Според Плана изискванията за организация на движението ще се постигнат чрез разделяне на транспортните и пешеходните потоци по вид, място и време и канализиране на движението по предназначение и цели чрез пътеуказателна сигнализация. Регламентиране на транспортния и пешеходния достъп до притегателните обекти, обслужвани от пътищата, отворени за обществено ползване, осигуряването на оптимални режими за паркиране на пътните превозни средства и ефективен контрол върху движението и паркирането са другите важни изисквания, които трябва да бъдат приложени.

С организирането на движението по улиците и пътищата на територията на Русе се предвижда да бъде осигурен бърз, безопасен и икономичен транспорт на пътници и товари, както и удобство при придвижване на участниците в пътното движение. Намаляване на задръжките на автомобилите по кръстовищата на първостепенната улична мрежа на града, безопасността и опазване живота и здравето на децата около училищата, детските градини, спортните и детските площадки и определяне на зони за платено паркиране в районите с повишен риск от задръствания са също сред основните цели на Плана.

Направените на днешната среща предложения ще бъдат анализирани от Община Русе, като проектният вариант ще бъде върнат на изпълнителя и впоследствие подложен на обществено обсъждане. Следващата стъпка предвижда съгласуваният с гражданите вариант да се анализира от Общинския експертен съвет по устройство на територията. След като бъде финализирано нанасянето на всички забележки и корекции по предварителния проект на ГПОД, предложенията ще бъдат върнати на изпълнителя, който от своя страна ще изработи неговия окончателен вариант.

Последният Генерален план за организация на движението е бил изготвян преди повече от 30 години, подчертават от общинската администрация.

зарядни станции за електромобили

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Въведете своето име тук