Безплатни компостери за малките населени места

0

През 2020 г. в бюджета на общината са предвидени 25 000 лв.  за закупуване на домашни компостери. Същите ще бъдат предоставени безвъзмедно на домакинства от малките населени места в Община Русе.

Целта на предоставянето на компостерите е отпадъкът да бъде използван като ресурс, като се превърне в полезен материал (компост). По този начин се предотвратява депонирането му и изгарянето на растителния отпадък, Това затваря цикъла, в който от боклук се произвежда почвен подобрител и така се създават условия за отглеждане на екологично чиста продукция.

По първоначална информация компостерите са 250, но точната бройка предстои да бъде уточнена. Подготвя се и процедурата, по която ще се кандидатства за безвъзмездното им предоставяне на желаещите граждани.

Домашното компостиране се приема за най-полезния от екологична гледна точка начин за справяне с битовите биоразградими отпадъци. Чрез тази дейност се намаляват емисиите и разходите, свързани с транспортирането на биоотпадъците и готовия компост и се гарантира  внимателен контрол на използваните материали. В допълнение се създават и условия за отглеждане на екологично чиста продукция.