Близо 200 кг опасни битови отпадъци предадоха русенци

0
89

196 кг опасни битови отпадъци са предадали за два дни от русенци в мобилния събирателен пункт, съобщиха от общинската администрация.

По време на кампанията са събрани предимно лекарства с изтекъл срок на годност, битова и строителна химия, както и много тонер касети, предадени за последващо третиране.

Акцията по събиране на опасни битови отпадъци от домакинствата има за цел както да стимулира хората да събират разделно, така и тези отпадъци да бъдат третирани според вида си и да не попадат в околната среда.

От общинската администрация информират още, че датите за провеждане на следващите кампании ще бъдат обявени в края на месец януари. Планирана е промяна и на работното време на пункта, така че да бъде удобно за гражданите и кампанията да обхване повече домакинства.