Декларират доходи от наеми и граждански доходи

0
Днес изтича срокът за подаването на данъчни декларации

За това напомнят от териториалния  офис на НАП в Русе. Според данъчните, русенците, които трябва да сторят това са близо 4000 души. До момента в офиса на НАП в Русе са получени 816  декларации по чл.55, ал. 1 от ЗДДФЛ и по чл. 201, ал. 1 от ЗКПО т. нар. Образец 4001.

Задължението за нейното подаване е в сила от началото на 2013 г., напомнят от приходното ведомство.  Тя се подава 3 пъти годишно до края на месеца, следващ тримесечието, през което е получен дохода. За ІV-то тримесечие, данък не се дължи и съответно декларация не се подава.

Физическите лица, които отдават помещения под наем на други физически лица и съответно сами определят и внасят дължимия авансово данък, през 2013 г. трябва да декларират дължимите авансови вноски с новата декларация. Например, за доходите получени през месеците април, май и юни 2013 г., следва да подадете  Декларация-Образец 4001 и да платите дължимия авансов данък до 31 юли 2013г.

Физическите лица, които отдават под наем имоти на фирми, не са длъжни да подават  формуляра по чл. 55 от ЗДДФЛ. В този случай Декларацията-Образец 4001 се подава от платеца на дохода (фирмата наемател). Облекчение за фирмите-наематели на недвижими имоти от физически лица е, че през тази година те ще издават служебни бележки за изплатения доход на физическите лица само веднъж годишно, а не както беше досега за всеки месец. Фирмите са длъжни да внасят данъка, удържан авансово на хазяите – физически лица, веднъж на три месеца, а не както беше през 2012 г. ежемесечно. И в този случай за последното тримесечие на 2013 г. платците на дохода не следва да удържат и внасят авансово данъка.

Изключение са гражданите с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност, които отдават помещения под наем. Те дължат авансов данък, едва когато получаваната през годината от тях сума надхвърли 7 920 лв. от всички източници на доходи на лицето и след приспадане на нормативно признатите разходи и дължимите осигурителни вноски  за периода.

Работа в А.Л. Филтър
зарядни станции за електромобили

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Въведете своето име тук