До 15 октомври е срокът за заявяване на помощта за първокласници

0
Снимка: Unsplash

До 15 октомври е крайният срок за кандидатстване за помощта от 300 лв., полагаща се на всички първокласници и осмокласници, съобщи пред БНР служебният зам.-министър на социалната политика Надя Клисурска.

Семействата, чиито деца са записани за първи път в първи или осми клас на държавно или общинско училище, имат право на еднократна помощ от 300 лв.. Средствата се отпускат независимо от техните доходи, при условие че децата живеят постоянно в страната и не са настанени за отглеждане извън семейството. Помощта се предоставя и за деца, настанени в семейства на роднини и близки и приемни семейства, както и на настойник/попечител, който отглежда такова дете.

Парите се отпускат на база подадено заявление. Може обаче да се наложи и подаването на още документи като удостоверение за записване в училище, ако социалните по места не могат да съберат информацията по съдебен път. Заявлението се подава пред социалните дирекции лично, по пощата, с ПИК от НОИ или с електронен подпис.

Образец на заявлението може да се изтегли от сайта на агенцията за социално подпомагане.

Помощта се изплаща на два транша. Първата половина (150 лв.) се изплаща след влизане в сила на заповедта за отпускането ѝ, а втората (150 лв.) – в началото на втория учебен срок, но само ако детето продължава да посещава училище.

Бъди свободен