ЕК препоръчва премахване на ограниченията за пътуване в ЕС след 30 юни

0
195

Европейската комисия препоръчва на държавите членки от Шенгенското пространство и асоциираните към Шенген държави да премахнат граничния контрол по вътрешните граници до 15 юни 2020 г. и да удължат временното ограничение за неналожителни пътувания до 30 юни 2020 г. Освен това Комисията определи подход за постепенно премахване на ограничението след това.

Като се има предвид, че епидемиологичната обстановка в някои трети държави остава критична, Комисията не предлага общо премахване на ограничението за пътуване на този етап. То следва да бъде отменено за онези държави членки, които са избрани съвместно от всички страни в ЕС въз основа на набор от принципи и обективни критерии, включително епидемиологичната обстановка, способността за прилагане на мерки за ограничаване по време на пътуването и съображения за реципрочност, като се вземат предвид данни от източници, като например Европейския център за превенция и контрол на заболяванията (ECDC) и СЗО.

Що се отнася до държавите, към които се прилага ограничението, Комисията предлага да се разширят категориите разрешения за пътници, така че да включват например международни студенти. Комисията също така издава насоки на държавите членки, за да гарантира, че възобновяването на дейностите по издаване на визи в чужбина е добре координирано с постепенното премахване на ограниченията за пътуване.