ЕС потвърди временната отстъпка за България за внос на руски петрол

0
TATARSTAN, RUSSIA - APRIL 5, 2020: A worker stands in front of an oil pumpjack operated by the Yamashneft Oil and Gas Production Division of Tatneft, near the village of Yamashi in Almetyevsk District, Republic of Tatarstan, Russia. Yegor Aleyev/TASS Ðîññèÿ. Ðåñïóáëèêà Òàòàðñòàí. Äîáû÷à íåôòè íà íåôòåãàçîäîáûâàþùåì óïðàâëåíèè "ßìàøíåôòü" (âõîäèò â ñîñòàâ ÏÀÎ "Òàòíåôòü") â Àëüìåòüåâñêîì ðàéîíå îêîëî ßìàøèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ. Åãîð Àëååâ/ÒÀÑÑ

България получава временна отстъпка от забраната за внос на руски суров петрол по море.

Това става ясно от съдържанието на одобрените снощи нови санкции срещу Русия, разпространени от Съвета на ЕС. В текста се посочва, че България получава временна отстъпка от забраната за внос на руски суров петрол по море.

ЕС въвежда забрана за покупката, вноса или преноса на руски суров петрол и някои петролни изделия. Предвижда се постепенното спиране на този внос да отнеме шест месеца за суровия петрол и до осем месеца за други преработени петролни продукти. Временно изключение се предвижда за вноса на суров петрол по тръбопровод в онези държави от ЕС, които заради географското си разположение страдат от особена зависимост от руските доставки и нямат засега възможности да ги заменят.

Сред новите санкции са изключването на най-голямата руска банка „Сбербанк“, както и на Московската кредитна банка и Руската селскостопанска банка от международната разплащателна система „Суифт“. Същата санкция се налага и на Беларуската банка за развитие и възстановяване.

ЕС преустановява приемането на още три руски държавни медии – „Россия RTR/RTR Планета“, „Россия 24/Русия 24“ и канала „Center International“.

ЕС ще разшири списъка със стоки и технологии, които може да допринесат за технологичното подобряване на отбраната и сигурността на Русия. Това ще включва 80 съставки за производството на химически оръжия, се посочва в съобщението

Налагат се санкции на отговорни за зверствата, извършени от руските войски в Буча и Мариупол, както и на руснаци, подкрепящи войната, бизнесмени и членовете на семейства, на олигарси и служители на Кремъл, както и на дружества от областите на отбраната и финансите.

 

Най-добрата агенция за подбор на персонал

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Въведете своето име тук