Гражданска акция за чист въздух донесе на търновчани 5 мобилни станции

0
Гражданска акция

Гражданска акция под наслов „Да си поемем въздух” даде възможност на жителите на Велико Търново да станат „осиновители“ на пет мобилни станции за измерване на фини прахови частици.

По данни на експерти от Велико Търново въздухът в града е в пъти по-мръсен, като само за изминалата година е отчетено завишение с 30 % над допустимото.

Устройствата позволяват измерване на данните за чистотата на въздуха на всеки три минути. Покриването на града с мобилни станции би допринесло за упражняването на граждански контрол върху компетентните институции, които имат ангажимент пред обществото да следят за  здравословните условия и обезпечаването на чиста и качествена среда на живот в старата столица.

Алгоритъмът за изчисляване на замърсяването, ползван от компетентните институции, неглижира пиковите стойности на запрашеността, като отчита единствено среднодневни, средномесечни или средногодишни стойности.

Четири от станциите за измерване на чистотата на въздуха са монтирани през лятото. Три от тях са в търновски квартали, а една в Горна Оряховица. През периода 27 август – 10 октомври те са отчели пикови замърсявания, в някои дни превишаване до 20 пъти на нормите за запрашеност.