Проверки на мебелните фирми

Проверяват мебелните фирми продават ли отпадъци за огрев

Автор:
13 окт. , 2017  

Престоят извънредни проверки на мебелните фирми на мебелните фирми за предотвратяване нерегаментирано, последващо третиране на отпадъци от производството

Това съобщиха от Регионалната инспекция по околната среда и водите в Русе. Проверките са във връзка с предстоящия отоплителен сезон и констатираните в миналите години продажби на изрезки и парчета плоскости (ПДЧ, МДФ и др.) за отопление. Тези материали съдържат смоли, бои и лепила, при изгарянето на които се отделят органични замърсители в атмосферния въздух, уточняват от екоинспекцията.

До мебелните фирми са изпратени предупредителни писма, с които са изискани договори с други дружества, на които предават отпадъците от производството си.

Предаването на отпадъци без договор е нарушение на Закона за управление на отпадъците (ЗУО), което се наказва с глоба  от 7000 до 20 000 лв. За нерегламентирано третиране или изгаряне на отпадъци в ЗУО е предвидена глоба от 2000 до 5000 лв. за физически и от  1400 до 4000 лв. за юридически лица, допълват от РИОСВ.Comments are closed.