„Хроника на родолюбието“ и Кристален приз на РУ за Игнат Канев

0
„Хроника на родолюбието“

Кристален приз на Русенския университет и албум „Хроника на родолюбието“ получи при посещението си във висшето училище големия родолюбец и човека с голямо сърце Игнат Канев.

Албумът събира в снимки важните моменти в живота на Русенския университет и Канев център – от първата среща на г-н Канев с  ректора на Русенския университет чл.-кор. проф. д.т.н. Христо Белоев през октомври 2012 година до днес.

„Този албум е скромен дар от академичната общност на Русенски университет „Ангел Кънчев“ за големия родолюбец и човека с голямо сърце ИГНАТ КАНЕВ –  Доктор хонорис кауза на Русенския университет…..Благодарим ти, приятелю Иги! Бъди ни здрав и продължавай да бъдеш пример за младите хора с енергия, всеотдайност и истинско човешко присъствие!“, пишат създателите на албума.

Представена бе и книгата-биография на Игнат Канев „Живот във възход“, с автори Стивън Нижич, Анна-Мария Канев, Кристина Мария Канев и Диди Канев и технически редактор чл.-кор. проф. дт.н. Христо Белоев. Милена Попова

Игнат Канев благодари за уважението, което му беше оказано и с просълзени очи сподели: „Не мога да опиша чувствата си, но ако сега се разплача, ще плача цяла нощ. Това, което започна през 2012 година, няма да спре днес“ – завърши, той.