И Евростат отчете под 7 милиона българи

0
И според Евростат българите

И според Евростат българите сме под 7 милиона. Според анализ на статистическата служба към Европейската комисия за броя на жителите в отделните страни членки на ЕС, през 2018 г. населението в България е наброявало 6 957 642 жители.

Според официалните данни на НСИ към 31 декември м.г. населението у нас е наброявало 7 000 039 души, което представлява едва 1,4% от населението на ЕС. Родната статистика отчита също, че в сравнение с предходната 2017 г. българите са се стопили с 49 995 души или с 0,7%.

Анализът показва също, че населението у нас силно застарява. Броят на младите българи у нас на възраст под 15 години през миналата година е бил 996 000 или 14,3% от общия дял на населението. Българите на възраст 14-64 години са били 4 494 937 или дял от 64,4% от населението. Българите на възраст над 65 години са били 1 466 652, което е 21% или с близо 470 000 в повече от младите българи.

Прогнозни данни на НСИ за населението у нас за следващия половин век отчитат, че през 2020 г. се очаква българите да бъдат 6 942 142 души, след 10 години през 2030 г. – около 6,5 млн., през 2045 г. да се стопим под 6 милиона българи, а точно след половин век – да бъдем 5 791 137 души.