Избират шеф на РУО в Русе, кандидатът е един

0
Четири

Тестът от конкурса за длъжността „началник на регионално управление на образованието“, РУО – Русе ще се проведе днес.

Единствен кандидат за поста е настоящият началник на РУО-Русе Росица Георгиева. Началото е от 10.00 ч., в зала № 2 на 7–я етаж в административната сграда на Министерство на образованието и науката в София.

В случай че кандидатът издържи теста, интервюто ще се проведе в същия ден, на посоченото място от 12,00 ч.. При постигнат на интервюто резултат под минималния 4,00 кандидатът не сформира окончателен резултат и не се класира. Окончателният резултат на кандидата е сбор от резултатите, получени на теста и на интервюто, умножени съответно с коефициенти 4 и 5, определени от комисията.