Изграждат центрове за виртуална и добавена реалност в учебна среда в 6 русенски училища

0
175

В 6 русенски училища ще бъдат изградени центрове за виртуална и добавена реалност в учебна среда (STEM центрове).

Това стана ясно след обявяване на резултатите от кандидатствалите проекти по Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда”. Програмата финансира проекти за изграждане на училищни STEM центрове в две категории: малка (до 50 000 лв.) и голяма (до 300 000 лв.).

В категорията за училища с над 300 ученици класираните са Професионалната гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ и СУ „Васил Левски“.

В категорията за училище с под 300 ученици или за училища с над 300 ученици, в които вече функционира съвременен STEM център, класираните са ОУ „Ангел Кънчев“, ОУ „Васил Априлов“, Професионалната гимназия по транспорт, и Професионалната гимназия по речно корабостроене и корабоплаване.

Целта на STEM-центровете ще предоставят всички необходими условия за провеждането на съвременно и качествено обучение в училище. В тях младите хора да придобият нужните знания и умения, за да се реализират успешно в професиите на бъдещето;

Учениците ще се обучават в среда и чрез методи, близки до бизнеса и реалния живот;

Обучението в училище ще насърчава ученето чрез творчество и създаването на иновативни решения за проблеми от реалността;

Повече млади хора ще избират да се обучават и реализират в професиите, свързани с наука и технологии;

Младите хора могат да имат успешно бъдеще и достоен живот в България.