Изложба за модернизацията на водния транспорт подреждат на „Русчук“

0
296
Изложба за модернизацията на водния транспорт

Изложба за модернизацията на водния транспорт ще бъде подредена на кораба “Русчук” на пристанището в Русе, съобщиха от “Пристанищна инфраструктура”.

Изложбата, която е част от събитието “River show”, на което ще бъдат представени постигнатите резултати по международния проект с българско участие “Регионално и транспортно развитие на региона Дунав-Черно море към транснационален и многопристанищен регион – портал към Каспийския регион и Далечния изток” /DBS Gateway Region/, ще бъде открита на 21 май.

Проектът насочва общественото внимание към проблемите на река Дунав. В него партньори от Австрия, България, Румъния, Сърбия, Словакия, Унгария, Хърватия, Германия, Украйна и Молдова обединяват усилия в постигането на една обща цел – регионът река Дунав-Черно море да се превърне в “портал”, свързващ Централна Европа и Черно море с Каспийския регион и Далечния изток. С успешното приключване на проекта ще бъдат изведени конкретни предложения за бъдещи инфраструктурни проекти, които да допринесат осезаемо за развитието и модернизацията на водния транспорт

Осъществяването на проекта цели премахване на бариерите пред развитието на водния транспорт – създаване на по-конкурентоспособна и устойчива транспортна система, по-добра бизнес среда и привличане на нови бизнес партньори и товари от и за региона на река Дунав и Черно море.