Йордан Казаков оглави Бизнес иновационния клъстер „Русе+”

0
90
„Бизнес иновационен клъстер Русе+”

Йордан Казаков е новият председател на Управителния съвет на Сдружението с нестопанска цел „Бизнес иновационен клъстер Русе+”.

Това стана ясно след Общото събрание на изграденото преди 2 години сдружение. Вече са проведени няколко информационни срещи, посетени са бизнес организации, разработени са 3 проектни предложения за финансиране на релевантни дейности, като две от тях очакват финансиране.

Членовете на Общото събрание изказаха благодарност за досегашната дейност на председателя на Управителния съвет д-р Натали Венелинова, оцениха високо нейната работа и уважиха молбата й да бъде освободена от този пост поради настъпили нови обстоятелства в личен план. Д-р Венелинова остава в сдружението и обеща да работи със същата мотивация, дори да се наложи понякога това да се извършва дистанционно.

Новият председател инж. Йордан Казаков е добре известен на бизнес средите в Русе. Той е работил на високи управленски позиции и има голям мащаб на мисленето и оценките. Не се наложи членовете на Общото събрание да спорят около неговата номинация, напротив – всички му благодариха за отговорността да поеме поста на председател, натовариха го с големи очаквания и обещаха пълно съдействие, инициативност и отговорност.

Предстои ново заседание, което ще се проведе на 12 юни от 16.30 ч. в зала 2.113 на Русенски университет „Ангел Кънчев”, на което ще бъде приета и план-програма за бъдещата работа на Сдружението.